СЪБОТА И НЕДЕЛЯ-ЛЕДЕНИ ДНИ!

Та­ка­ва е си­но­п­ти­ч­на­та про­г­но­за за пре­д­с­то­я­щи­те съ­бо­та и не­де­ля. Оча­к­ва­ни­я­та за Тър­го­ви­щ­ка об­ласт са за про­мен­ли­ва об­ла­ч­ност, със сне­го­ва­леж. Пре­д­ви­ж­да се ми­ни­мал­ни­те тем­пе­ра­ту­ри за об­ла­ст­та да уда­рят най-ни­с­ки­те си стой­но­с­ти /-15,-17 гра­ду­са/.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *