Екипът на в.”Знаме” също даде своята лепта за Хитрино

Тъ­ж­ни сме, със сми­ре­ние и съ­п­ри­ча­с­тие сле­дим тра­ги­ч­ни­те съ­би­тия в Хи­т­ри­но. По­т­ре­се­ни сме от чо­ве­ш­ко­то не­ща­с­тие на хо­ра­та от то­ва Шу­мен­с­ко се­ло, по­с­та­вя­ме се на тя­х­но мя­с­то и се мо­лим за тя­х­но­то оце­ля­ва­не.

Продължете да четете Екипът на в.”Знаме” също даде своята лепта за Хитрино