Кметът на Търговище свиква извънредно заседание на комисии, заради трагичен пътен инцидент

Кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров свиква извънредно съвместно заседание на Комисиите по транспорт и обществен ред във връзка с трагичен инцидент, при който е загинал пешеходец.

Продължете да четете Кметът на Търговище свиква извънредно заседание на комисии, заради трагичен пътен инцидент

Коледен концерт, посветен на Световния ден на хоровото изкуство

10-dec-koncert

Търговище ще бъде домакин на концерт, посветен на Световния ден на хоровото изкуство. Събитието, с вход свободен, ще се проведе на 10.12.2016г. (събота) от 17.30 часа в концертната зала на Читалището.

Продължете да четете Коледен концерт, посветен на Световния ден на хоровото изкуство

78 са наложените глоби за неправилно паркиране

78 са глобите за неправилно паркиране през месец ноември, наложени от специалистите по контрол в Община Търговище. Установени са 37 автомобила, паркирани на тротоари и 25 на зелени площи.

Продължете да четете 78 са наложените глоби за неправилно паркиране

Кметството в село Съединение организира Празник на плодородието

Кметството в село Съединение, подкрепено от читалищното настоятелство и местния пенсионерски клуб, организира Празник на плодородието.

В сградата на кметството бяха обособени кътове на производители от населеното място, представящи млечни продукти, богатството от зеленчуци и кулинарна изложба.

Певческата група, към пенсионерския клуб в Съединение бе подготвила музикална програма за всички гости.

“СЪХРАНЕНО ЗА ПОКОЛЕНИЯТА” ЗА ДЕНЯ НА ДАРИТЕЛЯ

В ме­се­ца на да­ри­тел­с­т­во­то Ре­ги­о­на­лен ис­то­ри­че­с­ки му­зей – Тър­го­ви­ще за­ра­д­ва сво­и­те го­с­ти с из­ло­ж­ба­та „Съ­х­ра­не­но за по­ко­ле­ни­я­та”.

Продължете да четете “СЪХРАНЕНО ЗА ПОКОЛЕНИЯТА” ЗА ДЕНЯ НА ДАРИТЕЛЯ

ДОКОСВАНЕ ДО РУСИЯ

Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка „Пе­тър Стъ­пов” – Тър­го­ви­ще ор­га­ни­зи­ра за сво­и­те по­се­ти­те­ли и го­с­ти ли­те­ра­тур­но – му­зи­кал­на ве­чер, оза­г­ла­ве­на „До­ко­с­ва­не до Ру­сия”.

Продължете да четете ДОКОСВАНЕ ДО РУСИЯ

ЧУДЕСЕН ЖЕСТ НА ВНИМАНИЕ КЪМ ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

За де­ве­та по­ре­д­на го­ди­на Мла­де­ж­ки дом – Тър­го­ви­ще ор­га­ни­зи­ра кон­церт – спе­к­та­къл за учи­те­ли­те – пен­си­о­не­ри.

Продължете да четете ЧУДЕСЕН ЖЕСТ НА ВНИМАНИЕ КЪМ ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА