Бюджетният резерв на Община Търговище се разходва публично и прозрачно

Община Търговище разходва средствата от резерва в бюджета при пълен контрол, прозрачност, публичност и отчетност, която може да бъде проследена в решенията на Общинския съвет. 

Към края на октомври резервът възлиза на 161 776 лева. Началният годишен план, вписан в бюджета, е  601 381 лева. Над 335 000 лева от него са предоставени с решения на Общинския съвет, под формата на временни безлихвени заеми, за реализация на проекти, финансирани от държавния бюджет и оперативните програми. Отпускането на тези средства се налага поради спецификата при разплащането по проектите. Вложените в дейностите пари се възстановяват от управляващите органи след внасяне на отчети, за чието одобрение е нужно технологично време. Така Общината трябва да финансира изпълнението до разплащането по съответния проект, след което той възстановява в резервния фонд отпуснатите му средства.

Такъв заем беше даден и на общинското дружество „Знаме”, за да бъдат преодолени тежката финансова криза и опасността от ликвидиране на вестника.

За неотложни аварийни ремонти на детски градини и вноска на Община Търговище към фонд „Общинска солидарност” са отпуснати още над 146 000 лева от резерва.

Всяко разходване на средства от него става  с решения на Общинския съвет, които са публикувани на сайта на Община Търговище. 

Тиражирането на информация в информационен сайт, че Община Търговище е имала резерв от 6 млн. лв. и е похарчила близо 5 млн. лв. от него, неясно къде, е лъжа,  която цели уронване авторитета на общинското ръководство и създаване на напрежение в обществеността.

Ръководството на Общината адмирира гражданската активност и заинтересованост, откликва своевременно и в рамките на закона на всяко искане за достъп до информация. На 17.11.2016г. местен сайт публикува спекулативен текст, боравещ с напълно неверни данни за резерва.  Източникът на информацията не е посочен, липсва автор, който да застане с името си зад написаното. При поискване на такава информация, Община Търговище щеше да предоставе съответните данни, както вече ги предостави и на г-н Красимир Русев на 15.11.2016г. 

Боравенето с лъжи и спекулации е груба манипулация на общественото мнение, на която ръководството на Общината ще се противопостави с всички законови механизми.      

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *