Бюджетният резерв на Община Търговище се разходва публично и прозрачно

Община Търговище разходва средствата от резерва в бюджета при пълен контрол, прозрачност, публичност и отчетност, която може да бъде проследена в решенията на Общинския съвет. 

Продължете да четете Бюджетният резерв на Община Търговище се разходва публично и прозрачно