ПОКАНА

Цър­ко­в­но­то на­с­то­я­тел­с­т­во при Храм “Св.Ио­ан Рил­с­ки” и Об­щи­на Тър­го­ви­ще Ви ка­нят да участвате на 19 октомври 2016 г. /сряда/ в юби­лей­ни­те про­я­ви, по­с­ве­те­ни на 80-го­ди­ш­ни­на­та от съ­г­ра­ж­да­не­то на хра­ма и 130 г. от ро­ж­де­ни­е­то на Ми­т­ро­по­лит Ан­д­рей.

9.00 ч. – Тър­же­с­т­ве­на Све­та Ли­тур­гия

17.00 ч.- “С пла­мъ­ка на вя­ра­та” – из­ло­ж­ба от ико­ни /в Све­ща­ро­ва­та къ­ща/

18.00 ч. – Юби­ле­ен кон­церт “Хра­мът” /Дра­ма­ти­чен те­а­тър/.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *