Община Търговище обяви конкурс за доставка на дърва за огрев

Община Търговище отново обяви открита процедура за товарене, транспортиране и разтоварване на 293 куб. м дърва за огрев.

Добитата дървесина ще бъде превозвана от временен склад, намиращ се в горските територии, собственост на Общината. Материалът ще бъде  разпределен по кметства, пенсионерски клубове и социални обекти.

Конкурсът ще бъде на 12.08.2016 г., от 10:00 часа, в зала 74 на общинската администрация. Кандидатите могат да получат документацията в стая 81 в администрацията. Офертите трябва да се подадат в срок до 16:00 часа на 11.08.2016 г. в Центъра за административно обслужване на гражданите, работно място № 5. Срокът им на валидност  е  45 календарни дни, считано от датата на тяхното отваряне.

В обявата е посочено, че критерий за класиране на офертите е „най-ниска предложена цена”. Определената пределна стойност без ДДС е 7 032 лв.

Всеки кандидат в открития конкурс има право да представи само една оферта, без  да се предлагат различни варианти на цената. Кандидатите трябва да имат необходимите техника и капацитет, подходящи за извършване на дейностите. Да разполагат с  минимум два товарни автомобила, оборудвани с приспособления за превозване на дърва за огрев. Да отговарят на изискванията на Закона за автомобилните превози и Наредбата за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

Материали за конкурса и повече информация можете да получите от сайта на Община Търговище.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *