Представители на малкия и средния бизнес от област Търговище обсъждаха евро-проекти

Главният секретар на областна администрация – Търговище Тодорка Танева откри информационния ден за представители на малкия и среден бизнес.

По време на срещата участниците имаха възможността да разберат повече относно възможностите за финансиране на проекти по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г.

„Малките и средни предприятия играят важна роля в развитието на българската икономика и са ключов източник за създаване на работни места и нови бизнес идеи”, каза в началото на форума Тодорка Танева.

Тя информира присъстващите, че пет фирми от област Търговище към този момент, изпълняват проекти за подобряване на производствения капацитет по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”. Общата им стойност е около 3 400 000 лв.

Важен акцент по време на информационния ден бе даден на процедурата  „Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия “. Владимир Бобев, началник на Регионален сектор–Варна, Дирекция „Европейски фондове и конкурентоспособност” към Министерство на икономиката, запозна представителите на малкия и средния бизнес от областта с тази тема.

„Целта на процедурата е развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги”, каза Бобев в Търговище.

Той поясни, че очакваните резултати са подобряване на капацитета на фирмите, за да бъдат по-успешни и конкурентни на външните пазари, а това е възможно чрез въвеждане и прилагане на системи за управление и добри производствени практики.

Другата основна тема на информационния среща бе процедурата „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *