ЕМОЦИОНАЛЕН ЖЕСТ КЪМ ПРИЕМНИТЕ МАЙКИ В ТЪРГОВИЩКО

По по­вод Де­ня на же­на­та об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел на Тър­го­ви­ще Ми­т­ко Стай­ков и гра­до­на­чал­ни­кът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров се сре­щ­на­ха с при­ем­ни май­ки от об­ла­ст­та. Продължете да четете ЕМОЦИОНАЛЕН ЖЕСТ КЪМ ПРИЕМНИТЕ МАЙКИ В ТЪРГОВИЩКО

НОВ ГОЛЯМ УСПЕХ ЗА БАЛЕТНА ФОРМАЦИЯ “ТЪРГОВИЩЕ”

Ба­ле­т­на фор­ма­ция „Тър­го­ви­ще” от­п­ра­з­ну­ва на­ци­о­нал­ния пра­з­ник на стра­на­та 3 март на ме­ж­ду­на­ро­д­на сце­на, за­е­д­но със съ­с­та­ви и ди­п­ло­ма­ти от Бъл­га­рия, Сър­бия, Ру­сия и др. Продължете да четете НОВ ГОЛЯМ УСПЕХ ЗА БАЛЕТНА ФОРМАЦИЯ “ТЪРГОВИЩЕ”

ТЪРГОВИЩЕ Е ОТЛИЧНИК ПО РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ, БЕЗ САНКЦИИ

„Стро­и­тел­с­т­во­то на ав­то­ма­ги­с­т­ра­ла „Хе­мус” ме­ж­ду п.в. Бе­ло­ко­пи­то­во и Бу­хо­в­ци ще за­вър­ши през 2021 г. В мо­мен­та се ра­бо­ти по тра­се с дъл­жи­на от 1.5 км. Уча­с­тъ­кът е тра­си­ран, от­с­т­ра­нен е ху­му­с­ни­ят пласт, раз­чи­с­т­ва се стро­и­тел­на­та пло­ща­д­ка, из­пъл­не­ни са из­ко­п­ни и взри­в­ни ра­бо­ти”, съ­о­б­щи ми­ни­с­тъ­рът на ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие Пе­тя Ав­ра­мо­ва по вре­ме на ра­бо­т­но­то си по­се­ще­ние в Тър­го­ви­ще. Продължете да четете ТЪРГОВИЩЕ Е ОТЛИЧНИК ПО РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ, БЕЗ САНКЦИИ

ЕВРОДЕПУТАТЪТ АСИМ АДЕМОВ ПОСЕТИ 7 НАШИ УЧИЛИЩА

„Ев­ро­па от­да­в­на е в бъл­гар­с­ко­то учи­ли­ще! Убе­дих се в то­ва при по­се­ще­ни­е­то си в учи­ли­ща от тър­го­ви­щ­ка об­ласт. Сре­щи­те там с ко­ле­ги­те ми учи­те­ли и из­к­лю­чи­тел­но та­лан­т­ли­ви­те де­ца бя­ха мно­го ин­те­ре­с­ни. Вси­ч­ки те са до­вол­ни от на­п­ра­ве­ни­те про­ме­ни, бла­го­да­ре­ние на ев­ро­пей­с­ка­та со­ли­дар­ност”, ка­за в Тър­го­ви­ще ев­ро­де­пу­та­тът от ГЕРБ/ЕНП Асим Аде­мов в края на дву­д­не­в­но­то си по­се­ще­ние в об­ла­ст­та. Продължете да четете ЕВРОДЕПУТАТЪТ АСИМ АДЕМОВ ПОСЕТИ 7 НАШИ УЧИЛИЩА

15-метров трибагреник развяха ученици за Националния празник в Търговище

Tържествата в Търговище по повод 141-та годишнина от Освобождението на България започнаха в храм „Св. Йоан Рилски”, където бе отслужен молебен за благоденствие на българския народ. Продължете да четете 15-метров трибагреник развяха ученици за Националния празник в Търговище

Гордост! Наше момиче №1 в шаха при девойките

Шахматистка на клуб “Бургас 64” оглави световната ранглиста до 16 години. Нургюл Салимова е едва на 15 години, но само 100 точки я делят от титлата гросмайстор.
Продължете да четете Гордост! Наше момиче №1 в шаха при девойките

Автомобилна катастрофа с пострадали в прохода Боаза

На 22.02.2019 г. в 14,30 ч на път I-4(София-Варна), км 27+900 – в местността „Боаза“, правоспособен 58-годишен водач от с. Кладница, община Перник, управлявайки собствения си лек автомобил “Опел Астра“ с пернишка регистрация, на десен завой е изгубил контрол над управлението. В резултат автомобилът е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в движещия се там лек автомобил „Шевролет Каптива“ със софийска регистрация, управляван от 49-годишен водач от Г. Оряховица. В следствие на инцидента, возила се в лекия автомобил „Опел“ 52-годишна жена е настанена за лечение в МБАЛ-Търговище с фрактура на ръка и на ребра, без опасност за живота й. В болницата за наблюдение е оставен и пътувал в другия автомобил 48-годишен мъж от гр. Г. Оряховица, също без опасност за живота му. На двамата водачи са взети проби за евентуално наличие на алкохол в издишания от тях въздух – с техническо средство алкотест „Дрегер“, които са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство по описа на РУ-Търговище.

Участието на „Светкавица“ в Североизточната трета лига е под въпрос?

Има ли възможност отборът на „Светкавица“ да не стартира в Пролетния дял на първенството в Североизточната „В“ Аматьорска футболна група?  Ето какво сподели президентът на клуба Емил Янчев:

Продължете да четете Участието на „Светкавица“ в Североизточната трета лига е под въпрос?

Вестник Знаме – 59 години летописец на търговищката история