НОВИЯТ БЮДЖЕТ – ПЕРСПЕКТИВИ И ПРОБЛEМИ

 Мал­ко по­ве­че от ме­сец ос­та­ва до края на та­зи го­ди­на и в Об­щи­на Тър­го­ви­ще ве­че се по­д­го­т­вя бю­дже­та за 2017-та.  По то­зи по­вод раз­го­ва­рях със зам. кме­та на Об­щи­на­та Ва­лен­тин Вел­чев. Той ръ­ко­во­ди ре­со­ри­те: „Бю­джет и сче­то­во­д­с­т­во”, „Ме­с­т­ни да­нъ­ци и та­к­си” и „Об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност”.

Продължете да четете НОВИЯТ БЮДЖЕТ – ПЕРСПЕКТИВИ И ПРОБЛEМИ

6 ученици станаха мениджъри за един ден в Община Търговище

За първи път Община Търговище участва в 15-то издание на инициативата „Мениджър за един ден”, организирана от фондация „Джуниър Ачийвмънт България”.

Продължете да четете 6 ученици станаха мениджъри за един ден в Община Търговище

Националната фолклорна среща „Мост между поколенията” ще се проведе в Търговище

За 11 пореден път Община Търговище и Фондация „Песенен фолклор – Елена” организират Националната фолклорна среща „Мост между поколенията”. Събитието ще се проведе на 18 – 19.11.2016 г. и ще събере изявени народни певци и инструменталисти.

Продължете да четете Националната фолклорна среща „Мост между поколенията” ще се проведе в Търговище

Държавно първенство нощно ориентиране и Мисионис трейл

През изминалия уикенд клуба по ориентиране “Вариант 5″ бе домакин на Държавно първенство нощно ориентиране и 55-та купа на вестник”Ехо”.Състезанието се проведе в с.Стража и в него взеха участие над 300 състезатели от страната.
 

Продължете да четете Държавно първенство нощно ориентиране и Мисионис трейл

Започна есенният ремонт на общинската пътна мрежа

Започна подготовката за ремонт на компрометираните пътни участъци от общинската пътна мрежа на община Търговище. Кърпежните дейностите ще се извършват в направленията към кв. Въбел, Голямо Ново и селата в посока Росина – Кошничари и Дралфа – Миладиновци.

Продължете да четете Започна есенният ремонт на общинската пътна мрежа

13 230 141 лева възлиза прогнозната стойност на санирането в Търговище

Община Търговище отново обяви процедурата за обществена поръчка за саниране на блокове в града. С коригираните референтни стойности прогнозната обща стойност на поръчката вече е 13  230 141 лева без ДДС.

Продължете да четете 13 230 141 лева възлиза прогнозната стойност на санирането в Търговище

Ген. Румен Радев е петият президент на България

Независимата двойка Радев-Йотова, подкрепена от БСП, води с 58,1%, пред кандидата на ГЕРБ Цецка Цачева, която има 35 на сто, показват данните от екзит пол на “Алфа рисърч”.

Продължете да четете Ген. Румен Радев е петият президент на България

ДА ДАДЕМ ШАНС НА МОЖЕЩИТЕ И УСПЕШНИТЕ С БЮЛЕТИНА №17

snimka_d-r-stoianova

Ува­жа­е­ми жи­те­ли на об­ласт Тър­го­ви­ще,

На 13 но­ем­в­ри ни пре­д­с­тои мно­го ва­жен из­бор. Из­бор, от кой­то за­ви­си ста­бил­но­ст­та и про­с­пе­ри­те­та на Бъл­га­рия.

Продължете да четете ДА ДАДЕМ ШАНС НА МОЖЕЩИТЕ И УСПЕШНИТЕ С БЮЛЕТИНА №17

“ХОРАТА ОТНОВО ЗАПОЧВАТ ДА НИ ВЯРВАТ”

По вре­ме на пре­с­кон­фе­рен­ция с жур­на­ли­с­ти, от БСП – Тър­го­ви­ще ко­мен­ти­ра­ха ре­зул­та­ти­те от пър­вия тур на пре­зи­ден­т­с­ки­те из­бо­ри.

Продължете да четете “ХОРАТА ОТНОВО ЗАПОЧВАТ ДА НИ ВЯРВАТ”

Вестник Знаме – 59 години летописец на търговищката история