“ДЕНЯТ ЗАПОЧВА С КРАСОТА” -ВЪЛШЕБЕН СПОМЕН ЗА ХОРА И СЪБИТИЯ

Офи­ци­ал­но, в при­съ­с­т­ви­е­то на ко­ле­ги, при­я­те­ли и бли­з­ки Ан­то­ния Ата­на­со­ва пре­д­с­та­ви но­ва­та си кни­га­. Тя е оза­г­ла­ве­на „Де­нят за­по­ч­ва с кра­со­та”, а за­ла­та на Учи­тел­с­кия пен­си­о­нер­с­ки клуб бе пъл­на с же­ла­е­щи да се до­ко­с­нат до твор­че­с­т­во­то на Ан­то­ния и да ува­жат не­й­ния та­лант. Продължете да четете “ДЕНЯТ ЗАПОЧВА С КРАСОТА” -ВЪЛШЕБЕН СПОМЕН ЗА ХОРА И СЪБИТИЯ

СЛЯПАТА ВАЙША

С ля­во­то око ви­ж­да­ла са­мо на­зад, в ми­на­ло­то, а с дя­с­но­то – един­с­т­ве­но оно­ва, ко­е­то има­ло да ста­ва в бъ­де­ще­то. И ма­кар две­те й очи да би­ли от­во­ре­ни ка­то на вси­ч­ки зря­щи, Вай­ша все ед­но би­ла сля­па.

Продължете да четете СЛЯПАТА ВАЙША

По-ниски цени на автобусните превози Търговище – Омуртаг

По-ниски цени на автобусните превози по линията Търговище – Омуртаг ще влязат в сила от 12.02.2017 г., след проведена процедура за пряко възлагане в Община Търговище.

Продължете да четете По-ниски цени на автобусните превози Търговище – Омуртаг

Новият областен управител на Търговище встъпи в длъжност

След като стана ясно, че новият областен управител на Търговище е Валери Симеонов, той и досегашният заемащ длъжността Светлин Бонев дадоха пресконференция за журналисти.  Продължете да четете Новият областен управител на Търговище встъпи в длъжност

Повече средства за талантливи деца

С 5 хил. лв. е увеличен бюджетът на Община Търговище за финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби. През настоящата година общата сума за стипендии на талантливи ученици ще бъде 15 хил. лв.

Продължете да четете Повече средства за талантливи деца

Деца с увреждания до 90% с приоритет в проект „Нови хоризонти”

Родители на деца с увреждания до 90% ще бъдат приоритетно включвани в проект „Нови хоризонти”, реализиран от Община Търговище. Това става възможно след прекратяването на трудовите договори за личен асистент на родителите на 8 деца, които са с 90 и над 90% увреждания.

Продължете да четете Деца с увреждания до 90% с приоритет в проект „Нови хоризонти”

Удължава се конкурсът за текст за химн на Търговище

До 20 февруари ще бъде удължен конкурсът за текст за химн на община Търговище. Това реши журито след обсъждане на резултатите от проведената анкета с входираните предложения до момента.

Продължете да четете Удължава се конкурсът за текст за химн на Търговище

Вестник Знаме – 60 години летописец на търговищката история