Архив на категория: новини

БЛАГОДАРИМ ВИ, Г-Н КЕРЕВ!

На 13-ти /пе­тък/ окон­ча­тел­но ста­на яс­но, че ра­йо­нът на ули­ци­те око­ло МЦ „Со­ли­ге­на” / ули­ци­те:„Пи­рин”-„Ре­пу­б­ли­ка”, „Бе­ла­си­ца”  и др./ е за­б­ра­вен от сне­го­по­чи­с­т­ва­щи­те ма­ши­ни в Тър­го­ви­ще. На та­зи аб­сур­д­на те­ри­то­рия в то­зи ден хо­ра­та се при­д­ви­ж­ва­ха кой ка­к­то мо­же: за­тъ­вай­ки, за­ли­тай­ки, ку­цу­кай­ки, па­дай­ки, ста­вай­ки, олю­ля­вай­ки се, мър­мо­рей­ки, псу­вай­ки, ох­кай­ки…

Продължете да четете БЛАГОДАРИМ ВИ, Г-Н КЕРЕВ!

ЧЕТЕНЕТО НА “ЗНАМЕ”Е ВИД ТЕРАПИЯ ЗА НАС

Бих ис­ка­ла да спо­де­ля ня­кои ми­с­ли за от­но­ше­ни­е­то на на­ши­те чле­но­ве на Съ­ю­за на ин­ва­ли­ди­те към в. “Зна­ме”. Ве­че вто­ра го­ди­на ние по­лу­ча­ва­ме по-го­лям брой ек­зем­п­ля­ри от в. “Зна­ме” и ня­ма да е пре­у­ве­ли­че­но ако ка­жа, че по­лу­ча­ва­не­то му за нас ви­на­ги е един ма­лък пра­з­ник.

Продължете да четете ЧЕТЕНЕТО НА “ЗНАМЕ”Е ВИД ТЕРАПИЯ ЗА НАС

Върховете се сменят

Новоизбраните президент и вицепрезидент на Република България Румен Радев и Илияна Йотова положиха клетва пред Народното събрание. Румен Радев направи първото си обръщение пред българския Парламент.
Новият президент встъпва в длъжност в неделя, 22-ри януари, на официална церемония на площад „Свети Александър Невски.

Б. Борисов временно преназначен за началник на РУ-Омуртаг

Със за­по­вед на ми­ни­с­тъ­ра на въ­т­ре­ш­ни­те ра­бо­ти от 13.01.2017 г. инсп. Бо­ри­с­лав Бо­ри­сов, ра­зу­з­на­вач в гру­па „Кри­ми­нал­на по­ли­ция” към РУ-Омур­таг, е вре­мен­но пре­на­з­на­чен за срок от ед­на го­ди­на на длъ­ж­ност”На­чал­ник на РУ-Омур­таг” при ОД МВР-Тър­го­ви­ще.

Продължете да четете Б. Борисов временно преназначен за началник на РУ-Омуртаг

Журито не одобри предложенията за текст за химн на Търговище

Нито едно от 32 предложения за текст за химн на Търговище не беше одобрено от журито и се преминава към следващата фаза от конкурса. Това реши ръководството на Общината след консултации с Обществените съвети и юристи.

Продължете да четете Журито не одобри предложенията за текст за химн на Търговище

Започна плащането на местните данъци за 2017 г.

В Община Търговище стартира кампанията за заплащане на данъците за недвижими имоти и превозни средства, както и такса битови отпадъци.

Продължете да четете Започна плащането на местните данъци за 2017 г.

Текат сроковете за патентния данък

До края на януари 2017 г. е срокът за заплащане на първата вноска от дължимия патентен данък в Община Търговище. Лицата, които подлежат на облагане с този вид налог, е нужно да подадат декларация по образец на касите в отдел „Местни данъци и такси” в Центъра за административно обслужване.

Продължете да четете Текат сроковете за патентния данък

ГРАФИК ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЦИ В ТЪРГОВИЩЕ НА 14.01.2017 г. (събота)

Във връзка с безпроблемното почистване на улиците, молим всички граждани да преместят автомобилите си от пътните платна.

В съботния ден е планирано извозване на сняг от ул. „Паисий”, ул. „П. Р. Славейков” и ул. „Сава Катрафилов”.           

Продължете да четете ГРАФИК ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЦИ В ТЪРГОВИЩЕ НА 14.01.2017 г. (събота)

Общинската пътна мрежа е проходима при тежки зимни условия, има затворени републикански пътища

Към 9 часа на 13.01.2017г. общинската пътна режа в Търговище вече е проходима, но при тежки зимни условия. Пътищата са почистени и се разширяват. Все още има проблеми в посока Давидово, където снощи бяха блокирани няколко автомобила. Пътуващите в тях са нощували в селото. В кметството във Вардун са били приютени други 7 човека, закъсали с колите си в тази посока.

Продължете да четете Общинската пътна мрежа е проходима при тежки зимни условия, има затворени републикански пътища

Общинската пътна мрежа отново е в снежна блокада, има закъсали автомобили

Общинската пътна мрежа в Търговище отново е в снежна блокада. Към този час проходими са пътищата в източната част на общината след село Васил Левски, но не е ясно колко време ще бъдат отворени. Силният вятър прави почистването невъзможно, но техниката е по пътищата.

Продължете да четете Общинската пътна мрежа отново е в снежна блокада, има закъсали автомобили