Архив на категория: новини

105 ще бъдат избирателните секции в община Търговище

Общо 105 са избирателните секции на територията на община Търговище в предстоящите избори за Народно събрание на 26 март 2017 г., определени със заповед на кмета д-р Дарин Димитров.

Продължете да четете 105 ще бъдат избирателните секции в община Търговище

Кметът на Търговище разпореди незабавна проверка на сигнал за неглижирано и малтретирано дете

Кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров разпореди незабавна проверка в двата Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТ), във връзка с публикация за неглижирано дете, което евентуално е малтретирано.

Продължете да четете Кметът на Търговище разпореди незабавна проверка на сигнал за неглижирано и малтретирано дете

Близо 80 са постъпилите заявления за продажба на мартеници

Близо 80 са постъпилите заявления за продажба на мартеници в Центъра за административно обслужване на Община Търговище. Всеки желаещ може да подаде бланка по образец на гише № 6 до 14 февруари 2017 г.

Продължете да четете Близо 80 са постъпилите заявления за продажба на мартеници

Собствениците на кучета дължат такса и са длъжни да поставят чип на любимците си

Собственици на кучета дължат такса за домашните си любимци, която се заплаща на касите в Община Търговище. Това е регламентирано в Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на общината.

Продължете да четете Собствениците на кучета дължат такса и са длъжни да поставят чип на любимците си

ПП ГЕРБ-Търговище подари филм на своите членове и симпатизанти

Прожекция на най-новия български филм „Воевода“ подари ПП ГЕРБ-Търговище на своите членове и симпатизанти. Поводът бе 139-тата годишнина от Освобождението на Търговище.

Продължете да четете ПП ГЕРБ-Търговище подари филм на своите членове и симпатизанти

Политическите партии и коалиции постигнаха съгласие за състава на РИК

Областният  управител Светлин Бонев проведе консултации за състава на РИК-Търговище в 28 МИР за произвеждане на изборите за народни представители  на 26 март 2017 г.

Продължете да четете Политическите партии и коалиции постигнаха съгласие за състава на РИК

Представиха проект „Младежки информационно-консултантски център“

В Областна администрация Търговище беше представен проект „Младежки информационно-консултантски център“, разработен от Сдружение „Бизнес център- Бизнес инкубатор-Търговище”.

Продължете да четете Представиха проект „Младежки информационно-консултантски център“

Всичко тук е точно, като по швейцарски часовник

Д-р Ми­ро­с­лав РУ­СЕВ, зав.ор­то­пе­ди­ч­но­то от­де­ле­ние в

Тър­го­ви­щ­ка­та бол­ни­ца

Свои впе­ча­т­ле­ния пред пре­д­с­та­ви­тел на „Зна­ме” спо­де­ли д-р Ми­ро­с­лав РУ­СЕВ, за­ве­ж­дащ тър­го­ви­щ­ко­то ор­то­пе­ди­ч­но от­де­ле­ние. На­с­ко­ро той се за­вър­на от обу­чи­те­лен курс по про­те­зи­ра­не на та­зо­бе­д­ре­на и ко­лян­на ста­ва  в швей­цар­с­кия град Ба­зел. Ето ка­к­во раз­ка­за той спе­ци­ал­но за чи­та­те­ли­те на „Зна­ме”.

Продължете да четете Всичко тук е точно, като по швейцарски часовник

БОЯ СЕ, ЧЕ ТЪРГОВИЩЕ ПРИДОБИВА ПОГРЕШНА СЛАВА…

ПО­ВО­ДЪТ, за да на­п­ра­ви то­зи из­вод на­ша­та ча­ро­в­на го­с­тен­ка Ми­ха­е­ла Па­на­йо­то­ва, са за­че­с­ти­ли­те на­по­с­ле­дък слу­чаи с та­ка на­ре­че­ни­те плей­мей­т­ки от Тър­го­ви­ще и те­х­ни­те изя­ви на мал­кия ек­ран, чрез ко­и­то, спо­ред нея, Тър­го­ви­ще при­до­би­ва по­г­ре­ш­на сла­ва.

Продължете да четете БОЯ СЕ, ЧЕ ТЪРГОВИЩЕ ПРИДОБИВА ПОГРЕШНА СЛАВА…