Архив на категория: новини

Кметът награди най-успешните читалища в община Търговище

Читалище „Развитие – 1904” кв. Въбел бе отличено за цялостната си дейност на Годишните награди за най-успешни читалища в община Търговище.

Продължете да четете Кметът награди най-успешните читалища в община Търговище

Вандали повредиха 2 от фигурите на делфините в градския шадраван

По разпореждане на Община Търговище бяха демонтирани две от фигурите на делфини в градския шадраван. Причината е, че по тях са установени щети, причинени от вандали. Счупени са стойките, а по месинговите фигури има пукнатини.

Продължете да четете Вандали повредиха 2 от фигурите на делфините в градския шадраван

ЗЕМЕДЕЛСКАТА БАНКА В ТЪРГОВИЩЕ – ЕМБЛЕМАТИЧНА СГРАДА ОТ НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК

Това е темата за поредното издание на традиционния Народен университет в Регионален исторически музей – Търговище. На 24 ноември /четвъртък/ от 17 ч. в Славейковото училище.

Продължете да четете ЗЕМЕДЕЛСКАТА БАНКА В ТЪРГОВИЩЕ – ЕМБЛЕМАТИЧНА СГРАДА ОТ НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК

Заповядайте на комедията “Министърът женкар”

Заповядайте на комедията “Министърът женкар” , която ще бъде представена от Драматичен театър “Сава Огнянов” – Русе на търговищка сцена !

Продължете да четете Заповядайте на комедията “Министърът женкар”

“Укротяване на опърничавата” от Уилям Шекспир на търговищка сцена

На 29 ноември от 19.00 часа на сцената на Драматичен театър Търговище ще гостува Драматичен театър “Гео Милев” – Стара Загора със спектакъла “Укротяване на опърничавата” от Уилям Шекспир. 
Продължете да четете “Укротяване на опърничавата” от Уилям Шекспир на търговищка сцена

Затварят за движение ул. “Никола Симов” за обезопасяване на дърветата

От 22 до 25.11.2016г., от 8,30 до 17 часа, ще бъде затворена за движение улица „Никола Симов” в Търговище. Ограничението се налага поради продължаващата кампания по почистване короните на дърветата, която ще обхване и ул.”Н. Симов”.

Продължете да четете Затварят за движение ул. “Никола Симов” за обезопасяване на дърветата

Бюджетният резерв на Община Търговище се разходва публично и прозрачно

Община Търговище разходва средствата от резерва в бюджета при пълен контрол, прозрачност, публичност и отчетност, която може да бъде проследена в решенията на Общинския съвет. 

Продължете да четете Бюджетният резерв на Община Търговище се разходва публично и прозрачно

ОБНОВЯВАТ ДЪРВЕСНАТА РАСТИТЕЛНОСТ В ТЪРГОВИЩЕ

На Об­щин­с­ко­то пре­д­п­ри­я­тие „Фло­ра” е въз­ло­же­на за­да­ча­та да из­ре­жат ви­со­ки­те то­по­ли до па­ме­т­ни­ка на Ни­ко­ла Си­мов – Ку­ру­то.

Продължете да четете ОБНОВЯВАТ ДЪРВЕСНАТА РАСТИТЕЛНОСТ В ТЪРГОВИЩЕ

НОВИЯТ БЮДЖЕТ – ПЕРСПЕКТИВИ И ПРОБЛEМИ

 Мал­ко по­ве­че от ме­сец ос­та­ва до края на та­зи го­ди­на и в Об­щи­на Тър­го­ви­ще ве­че се по­д­го­т­вя бю­дже­та за 2017-та.  По то­зи по­вод раз­го­ва­рях със зам. кме­та на Об­щи­на­та Ва­лен­тин Вел­чев. Той ръ­ко­во­ди ре­со­ри­те: „Бю­джет и сче­то­во­д­с­т­во”, „Ме­с­т­ни да­нъ­ци и та­к­си” и „Об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност”.

Продължете да четете НОВИЯТ БЮДЖЕТ – ПЕРСПЕКТИВИ И ПРОБЛEМИ