Всички публикации от Симона Алексиева

Магията на числата

Чи­с­ла­та се по­я­вя­ват  още в най-дъл­бо­ка дре­в­ност по
вси­ч­ки кра­и­ща на све­та – във Фи­ни­кия и Ва­ви­лон, Еги­пет, Ин­дия и Ки­тай. А за съ­з­да­тел на нуме­ро­ло­ги­я­та, на­у­ка­та за чи­с­ла­та, се счи­та из­ве­с­т­ни­ят дре­в­но­г­ръ­ц­ки фи­ло­соф и ма­те­ма­тик Пи­та­гор, ос­но­ва­тел и на про­чу­та­та пи­та­го­рей­с­ка шко­ла. Про­дъл­жи­тел на не­го­ва­та фи­ло­со­фия е Пла­тон. Продължете да четете Магията на числата

ТЪРГОВИЩЕ В МОИТЕ МИСЛИ, В МОИТЕ ПЛАНОВЕ…

Янко Николаев работи и живее в Търговище. Той е на 21 години и се съгласи да даде отговор на няколко въпроса. Ето какво ни каза той: Продължете да четете ТЪРГОВИЩЕ В МОИТЕ МИСЛИ, В МОИТЕ ПЛАНОВЕ…

ОТ БЕЛГИЯ, ШВЕЦИЯ, ХЪРВАТИЯ И ЧАК ОТ… ЮЖНА АФРИКА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ “ВЪЛШЕБНАТА ЗАВЕСА”

То­ва ре­ги­с­т­ри­рат в Дра­ма­ти­ч­ния те­а­тър-Тър­го­ви­ще на ба­за по­да­де­ни за­я­в­ки за уча­с­тие в 19-то­то по­ред из­да­ние на Ме­ж­ду­на­ро­д­ния фе­с­ти­вал на спе­к­та­к­ли за де­ца, кой­то ще се про­ве­де по тра­ди­ция от 13 до 19 май в на­шия град. Продължете да четете ОТ БЕЛГИЯ, ШВЕЦИЯ, ХЪРВАТИЯ И ЧАК ОТ… ЮЖНА АФРИКА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ “ВЪЛШЕБНАТА ЗАВЕСА”

ОТЛИЧИЕ ЗА МИРА ВЛАДИМИРОВА

Мира Калинова Владимирова, ученичка от ІІ а клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, спечели ІІ място в националния конкурс „Моите детски мечти”, направление „Литературно творчество“. Продължете да четете ОТЛИЧИЕ ЗА МИРА ВЛАДИМИРОВА

ПОРЕДНАТА ИЗЦЕПКА НА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ

Посещението на руския и московски патриарх Кирил в България по случай 140-годишнината от Освобождението на страната ни от османско владичество бе посрещнато с оправдан интерес от цялата общественост. Продължете да четете ПОРЕДНАТА ИЗЦЕПКА НА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ

10 април е крайният срок за включване в ученическия конкурс за фоторазказ „Търговище днЕС“

До 10 април 2018 г. е срокът за подаване на заявки за участие в ученическия конкурс за фоторазказ на Общината „Търговище днЕС“.  Могат да участват ученици от V до VIII клас и от IX до XII клас. Продължете да четете 10 април е крайният срок за включване в ученическия конкурс за фоторазказ „Търговище днЕС“

По-висока активност в плащането на местните данъци и такси

По-висока активност в плащането на местните данъци и такси отчита  Община Търговище тази година в сравнение със същия период на 2017 г. Продължете да четете По-висока активност в плащането на местните данъци и такси

Честит Осми март!

ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ, в.”Знаме” излиза не в петък, а днес, в осмия ден на месец март. Този специален брой е нашият подарък за празника за всички онези, за които в.”Знаме” е предпочитан събеседник. Затова и се опитахме да наситим с празнична атмосфера всяка една от страниците  в броя. Дано сме успели да привнесем поне частица пролетна емоция в забързания Ви делник!Честит Осми март на всички, които зачитат и празнуват днешния Осми март-Международният ден на жената! „З”