Всички публикации от admin

Кметът поздрави ръководителите на Балетна формация „Търговище” за наградата „Кристална лира”

Кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров лично поздрави ръководителите на Балетна формация „Търговище” Мириам Макарниян и Севдалина Стойчева за полученото високо отличие „Кристална лира” в направление “Педагог”. Те бяха придружени от директора на „Младежки дом – Търговище” Даниела Марчева.

Продължете да четете Кметът поздрави ръководителите на Балетна формация „Търговище” за наградата „Кристална лира”

Започна спешен авариен ремонт на Земеделска банка

Днес започна аварийно укрепване на бившата сграда на Българска земеделска и кооперативна банка в Търговище. При ремонта на емблематичната сграда се предвижда полагане на временно защитно покритие на покрива, купола и малките капандури на сградата.

Продължете да четете Започна спешен авариен ремонт на Земеделска банка

45,40% активност на президентския вот в община Търговище към 17 часа

45, 40% е активността на изборите за президент в община Търговище към 17 часа. Гласа си до този час са дали 26 262 избиратели.

Продължете да четете 45,40% активност на президентския вот в община Търговище към 17 часа

692 избиратели от община Търговище гласуват за първи път

692 са избирателите в община Търговище, които за първи път ще могат да гласуват. Те са навършили пълнолетие в периода от местните избори през 2015г. до първия тур на президентските тази година, показват данните на ГРАО.

Продължете да четете 692 избиратели от община Търговище гласуват за първи път

В 105 секции се гласува на територията на община Търговище

105 Секционни избирателни комисии (СИК) има на територията на община Търговище. 49 от тях са в града и кварталите, включително подвижната секция и тази в болницата. В Кралево, Руец, Подгорица, Голямо ново и Лиляк ще работят по 2 СИК.

Продължете да четете В 105 секции се гласува на територията на община Търговище

ЗАЩО ЩЕ ГЛАСУВАМ ЗА КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТСКАТА ДВОЙКА НА ПП ГЕРБ?

Вен­ка Сто­я­но­ва, на­ро­ден пре­д­с­та­ви­тел от ПП ГЕРБ:

snimka_d-r-stoianova

Тря­б­ва да про­дъл­жим по то­зи път на ста­бил­ност, по кой­то вър­вим днес.

Продължете да четете ЗАЩО ЩЕ ГЛАСУВАМ ЗА КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТСКАТА ДВОЙКА НА ПП ГЕРБ?

Корнелия Нинова в Търговище: Ударил е часът да спасяваме Отечеството

Пре­д­се­да­те­лят на БСП Кор­не­лия Ни­но­ва по­се­ти Тър­го­ви­ще. За­е­д­но с чле­но­ве­те на Из­пъл­ни­тел­но­то бю­ро на пар­ти­я­та Ве­се­ла Ле­че­ва и Ва­ле­ри Жа­б­ля­нов се сре­щ­на­ха с тър­го­ви­щен­ци в за­ла­та на Чи­та­ли­ще „На­пре­дък – 1864″.

Продължете да четете Корнелия Нинова в Търговище: Ударил е часът да спасяваме Отечеството

Избираме петия президент

В не­де­ля ще се съ­с­то­ят из­бо­ри­ за пе­ти пре­зи­дент на Бъл­га­рия. Ка­к­ва е го­то­в­но­ст­та за то­зи ва­жен ден, как вър­ви по­д­го­то­в­ка­та за не­го, има ли на­ру­ше­ния до то­зи мо­мент – въ­п­ро­си, ко­и­то за­да­до­х­ме на Гер­га­на Цо­не­ва, пре­д­се­да­тел на Ра­йон­на­та из­би­ра­тел­на ко­ми­сия в Тър­го­ви­ще.

Продължете да четете Избираме петия президент

Подписка за детска площадка в кв. Въбел

Мла­ди май­ки от кв. Въ­бел ини­ци­и­ра­ха по­д­пи­с­ка за из­г­ра­ж­да­не на де­т­с­ка пло­ща­д­ка. На­чи­на­ни­е­то стар­ти­ра на 1 но­ем­в­ри – Де­ня на бу­ди­те­ли, ко­га­то ини­ци­а­ти­вен ко­ми­тет от мла­ди май­ки за­по­ч­на та­зи по­д­пи­с­ка.

Продължете да четете Подписка за детска площадка в кв. Въбел