Всички публикации от admin

„Реди Гармънт Технолоджи България“ спечели търга за продажба на имоти до кв. „Запад“ 2 в Търговище

Община Търговище ще поиска публично обсъждане на инвестицията

„Реди Гармънт Технолоджи България“ ЕООД ще бъде собственик на трите поземлени имота до кв. „Запад“ 2, в близост до Военното окръжие, които бяха продадени на публичен търг с тайно наддаване в Община Търговище. Фирмата бе единствен участник в търга и го спечели за сумата от 555 001 лв. без ДДС.

Продължете да четете „Реди Гармънт Технолоджи България“ спечели търга за продажба на имоти до кв. „Запад“ 2 в Търговище

Община и полиция със съвместни мерки за неправилното паркиране в Търговище

Работна среща, за подобряване организацията на автомобилното движение и налагане на ред при паркирането, проведоха кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров и секретарят Христалина Халачева с началниците на Сектор „Пътна полиция” Теодор Тодоров и на Районното управление на МВР Станислав Станков.

Продължете да четете Община и полиция със съвместни мерки за неправилното паркиране в Търговище

Изтича срокът за преместваемите обекти в Първа градска зона в Търговище

На 10.11.2016 г. изтича срокът, в който всички преместваеми обекти  в Първа зона (Централна градска част) трябва да бъдат приведени в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на община Търговище.

Продължете да четете Изтича срокът за преместваемите обекти в Първа градска зона в Търговище

Oткриха Първия фестивал „Мисионис пее и танцува“

Кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров откри Първия национален детско-юношески фолклорен фестивал „Мисионис пее и танцува“.

Продължете да четете Oткриха Първия фестивал „Мисионис пее и танцува“

Засадиха лирово дърво в центъра на Търговище

Северноамериканско лирово дърво  бе засадено от кмета на община Търговище д-р Дарин Димитров, секретаря Христалина Халачева и Божинел Христов – председател на Управителния съвет на Асоциацията на професионалните озеленители.

Продължете да четете Засадиха лирово дърво в центъра на Търговище

Кметът д-р Дарин Димитров откри пенсионерски клуб в село Осен

Днес бе открит пенсионерски клуб „Надежда” в село Осен. На събитието присъстваха кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров и секретарят Христалина Халачева.

Продължете да четете Кметът д-р Дарин Димитров откри пенсионерски клуб в село Осен

Община Търговище е съорганизатор на два фолклорни фестивала

Първият национален детско-юношески фолклорен фестивал  „Мисионис пее и танцува“ и Петият фестивал на клубовете по танци „Джумалийско надиграване 2016“ ще се проведат с подкрепата на Община Търговище.

Продължете да четете Община Търговище е съорганизатор на два фолклорни фестивала

Община Търговище учредява почетно отличие за дарители „Митрополит Андрей“

Община Търговище ще учреди почетно отличие за дарители на името на Митрополит Андрей. Това съобщи кметът д-р Дарин Димитров в словото си на 19.10.2016 г., на концерта, посветен на 80 години от издигането на храм „Свети Иоан Рилски” и 130 години от рождението на Нюйоркския Митрополит Андрей.

Продължете да четете Община Търговище учредява почетно отличие за дарители „Митрополит Андрей“

ПОКЛОН ПРЕД СТОИЦИЗМА И КУРАЖА НА ТЪРГОВИЩКИТЕ ЛЕКАРИ!

Ин­тер­вю с д-р Иван СВЕ­ТУЛ­КОВ, из­пъл­ни­те­лен ди­ре­к­тор на МБАЛ-Тър­го­ви­ще АД

При по­с­ле­д­но про­у­ч­ва­не на Сдру­же­ни­е­то на Об­ла­с­т­ни­те бол­ни­ци, на въ­п­ро­са- фор­му­ли­рай­те три от най-зна­чи­ми­те про­б­ле­ми в сфе­ра­та, в ко­я­то ра­бо­ти­те, 99% от ан­ке­ти­ра­ни­те, ог­ла­вя­ва­щи бол­ни­ч­ни за­ве­де­ния, по­с­та­вят на пър­ва по­зи­ция КА­Д­РО­ВИЯ ПРО­Б­ЛЕМ. Д-р Све­тул­ков, ка­къв е бро­ят на  ле­ка­ри­те в МБАЛ-Тър­го­ви­ще и как ги мо­ти­ви­ра­те да ра­бо­тят?

Продължете да четете ПОКЛОН ПРЕД СТОИЦИЗМА И КУРАЖА НА ТЪРГОВИЩКИТЕ ЛЕКАРИ!