Всички публикации от admin

Заповядайте на комедията “Министърът женкар”

Заповядайте на комедията “Министърът женкар” , която ще бъде представена от Драматичен театър “Сава Огнянов” – Русе на търговищка сцена !

Продължете да четете Заповядайте на комедията “Министърът женкар”

“Укротяване на опърничавата” от Уилям Шекспир на търговищка сцена

На 29 ноември от 19.00 часа на сцената на Драматичен театър Търговище ще гостува Драматичен театър “Гео Милев” – Стара Загора със спектакъла “Укротяване на опърничавата” от Уилям Шекспир. 
Продължете да четете “Укротяване на опърничавата” от Уилям Шекспир на търговищка сцена

Затварят за движение ул. “Никола Симов” за обезопасяване на дърветата

От 22 до 25.11.2016г., от 8,30 до 17 часа, ще бъде затворена за движение улица „Никола Симов” в Търговище. Ограничението се налага поради продължаващата кампания по почистване короните на дърветата, която ще обхване и ул.”Н. Симов”.

Продължете да четете Затварят за движение ул. “Никола Симов” за обезопасяване на дърветата

Бюджетният резерв на Община Търговище се разходва публично и прозрачно

Община Търговище разходва средствата от резерва в бюджета при пълен контрол, прозрачност, публичност и отчетност, която може да бъде проследена в решенията на Общинския съвет. 

Продължете да четете Бюджетният резерв на Община Търговище се разходва публично и прозрачно

ОБНОВЯВАТ ДЪРВЕСНАТА РАСТИТЕЛНОСТ В ТЪРГОВИЩЕ

На Об­щин­с­ко­то пре­д­п­ри­я­тие „Фло­ра” е въз­ло­же­на за­да­ча­та да из­ре­жат ви­со­ки­те то­по­ли до па­ме­т­ни­ка на Ни­ко­ла Си­мов – Ку­ру­то.

Продължете да четете ОБНОВЯВАТ ДЪРВЕСНАТА РАСТИТЕЛНОСТ В ТЪРГОВИЩЕ

НОВИЯТ БЮДЖЕТ – ПЕРСПЕКТИВИ И ПРОБЛEМИ

 Мал­ко по­ве­че от ме­сец ос­та­ва до края на та­зи го­ди­на и в Об­щи­на Тър­го­ви­ще ве­че се по­д­го­т­вя бю­дже­та за 2017-та.  По то­зи по­вод раз­го­ва­рях със зам. кме­та на Об­щи­на­та Ва­лен­тин Вел­чев. Той ръ­ко­во­ди ре­со­ри­те: „Бю­джет и сче­то­во­д­с­т­во”, „Ме­с­т­ни да­нъ­ци и та­к­си” и „Об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност”.

Продължете да четете НОВИЯТ БЮДЖЕТ – ПЕРСПЕКТИВИ И ПРОБЛEМИ

6 ученици станаха мениджъри за един ден в Община Търговище

За първи път Община Търговище участва в 15-то издание на инициативата „Мениджър за един ден”, организирана от фондация „Джуниър Ачийвмънт България”.

Продължете да четете 6 ученици станаха мениджъри за един ден в Община Търговище

Националната фолклорна среща „Мост между поколенията” ще се проведе в Търговище

За 11 пореден път Община Търговище и Фондация „Песенен фолклор – Елена” организират Националната фолклорна среща „Мост между поколенията”. Събитието ще се проведе на 18 – 19.11.2016 г. и ще събере изявени народни певци и инструменталисти.

Продължете да четете Националната фолклорна среща „Мост между поколенията” ще се проведе в Търговище

Държавно първенство нощно ориентиране и Мисионис трейл

През изминалия уикенд клуба по ориентиране “Вариант 5″ бе домакин на Държавно първенство нощно ориентиране и 55-та купа на вестник”Ехо”.Състезанието се проведе в с.Стража и в него взеха участие над 300 състезатели от страната.
 

Продължете да четете Държавно първенство нощно ориентиране и Мисионис трейл