Област Търговище се нарежда на 23-то място в страната на зрелостните изпити

На задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература, на който се явяват всички завършили XII клас, постигнатият среден резултат за областта е 46,68 точки (от максимален брой 100 точки) и отговаря на среден успех Добър (3,63). С този резултат област Търговище се нарежда на 23-то място в страната.

Постигнатият среден резултат за областта от втория задължителен ДЗИ по избран от зрелостниците профилиращ предмет, е 61,06 точки и е близък до средния за страната, който е 62 точки.

Отличните оценки за областта от ДЗИ по БЕЛ са 16. От II ДЗИ отличните оценки са 49, от които три пълни шестици – две по английски език и една по математика.  

През тази година няма да се правят класации  по училища, тъй като не е коректно да се сравняват гимназии в големи градове с училища в малки населени места.

Не могат да се сравняват резултатите с миналогодишните, тъй като скалата за превръщането на точките в оценки е различна от прилаганата в периода 2008 – 2021 година. За да получат Среден (3,00)зрелостниците трябва да имат минимум 30 точки вместо досегашните 23 точки. Освен скалата за оценяване, от 2022 година учебните програми и форматът на изпитите са различни. Това важи особено за втората задължителна матура. За учениците от профилираните гимназии вторият ДЗИ е по учебно-изпитни програми за профилирана подготовка и е на по-високо равнище. За учениците, които се обучават за придобиване на професионално образование вторият задължителен държавен изпит е за придобиване на професионална квалификация – теория и практика на професията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *