Бюджетът на град Омуртаг приет

Бюджетът на община Омуртаг за 2022 година бе приет от Общинския съвет на заседание днес. 29 съветници гласуваха “за”, нямаше нито един “против”. Кметът инж. Ешреф Ешрефов благодари на екипа, който е разработил бюджета и допълни, че в капиталовата програма за тази година са включени обекти от първостепенно значение за местната общност.

Общият размер на приходите по бюджета са 23 744 462 лв. Увеличението спрямо 2021 година е в размер на 2 829 978 лв., което представлява ръст с 12 %.

13 071 586 лв. са заложените приходи от делегирани държавни дейности, а местните приходи се очаква да бъдат 10 672 876 лв. Реализираният преходен остатък е 3 268 520 лв.

Инвестиционната програма възлиза на 9 546 003 лв.. 5 383 472 лв. от тях са средства от Европейския съюз, с които ще се изпълняват рехабилитации на пътища и основни ремонти на ДГ № 2 в с. Камбурово и на няколко кметства в населените места. Останалите 4 162 531 лв. ще бъдат вложени вреконструкции на водопроводи, доизграждане на спортни и детски площадки на открито, текущи ремонти на язовири, спортни зали на училища и др. 768 580 лв. са за възстановяването на улични настилки на територията на общината.

452 500 лв. е за капиталовият трансфер към МБАЛ – Омуртаг, ЕООД.

Най-голяма част от държавната субсидия отновое предвидена за образование, следвана от общи държавни служби. 781 361 лв. са за здравеопазване. За социално осигуряване, подпомагане и грижи общината ще разполага с 408 008 лв. Субсидията за читалищата е 569 181 лв.

58 000 лв. получават спортните клубове. Средствата за фонд „Култура“ са 60 000 лв., от които 9 500 лв. са за Духов оркестър – Омуртаг.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *