Конкурс за управител на три нови социални услуги обяви Община Търговище

Община Търговище подписа договор за предоставянето на три нови  социални услуги по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Това са Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Преходно жилище за деца от 15 до 18 години и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години. В тях ще се осигурява качествена алтернативна грижа за деца и младежи в риск, включително с увреждания и техните семейства.

Обявен е и конкурс за управител на услугите, които ще бъдат разкрити в началото на 2022 г. Минималните изисквания към кандидатите са да са с висше образование, степен „бакалавър“, с професионално направление хуманитарни, социални, стопански, медицински, правни науки и други. Необходим е поне 3 години професионален опит в сферата на здравните, образователните и/или социалните дейности, и/или в управлението на проекти и администриране на социални услуги за деца и/или лица с увреждания.

Заявления за кандидатстване се подават до 18 януари 2022 г. в Центъра за административно обслужване на Общината. Прилагат се още автобиография и копия на документи, доказващи опит и образователна степен.

В началото на следващата година ще бъдат обявени и конкурсите за подбор на персонал. Ще се търсят социални работници, психолог, рехабилитатор, медицинска сестра, детегледачи и други. Потребителите пък ще бъдат насочвани от Отдел „Закрила на детето“.

Сградите, където ще се помещават новите услуги, са изградени по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *