Търговище е в челните позиции по коефициент на обхванати деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Заместник областният управител на област Търговище Ивайло Венков ръководи онлайн среща на Областния координационен център по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

В срещата се включиха всички членове на Координационния център – началникът и експерти от Регионалното управление по образованието, представители на петте общини в обхвата на област Търговище, експерти от РДСП, ДСП, РЗИ, Бюрата по труда, ТЗ ГРАО и ОД МВР – Търговище.

По информация на РУО – Търговище, през учебната 2021/2022 г. на територията на областта са определени 35 района и е утвърден съставът на 35 екипа за обхват, които включват над 400 членове с представители на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, на общинските администрации на територията на областта, на РДСП – Търговище и на районните управления на МВР в област Търговище. В училищните екипи са включени и лица, които работят с институциите по въпросите на обхващането и превенцията на отпадането от образователната система на децата и учениците.

В хода на работа ръководителите и членовете на екипите за обхват изпълняват задълженията си при добра координация и коректно взаимодействие с отделните институции по Механизма. При необходимост и/или поискване членовете и ръководителите на екипите получават необходимото съдействие и логистична подкрепа от други институции. По време на посещенията на адрес се включват униформени служители. От ОД МВР се осигуриха обозначени полицейски автомобили, което се оказа в подкрепа на очаквания респект и постигане на реални резултати.

Началникът на РУО – Търговище сподели, че коефициентът на обхванатите деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст за страната е 94,13%, а област Търговище е на трета позиция с най-висок процент на обхванати деца и ученици- 97,90%.

Предстоящите приоритетни дейности на национално ниво са да се обхванат незаписаните 5-, 6- и 7-годишни деца и ученици, както и повишена активност на екипите за обхват.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *