Областният управител представя пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане пет обекта с необходимост от целево финансиране

В пресцентъра на Областна администрация – Търговище се проведе заседание на Постоянната работна група /ПРГ/, във връзка с Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане /МКВП/ към Министерския съвет. То бе председателствано от заместник областния управител на област Търговище Валери Симеонов.

Членовете на ПРГ бяха запознати с постъпили в администрацията искания за финансиране отстраняването на щети, вследствие на проливен дъжд, валял около два часа на 26.06.2021 г. в района на община Антоново. Исканията са внесени от кмета на община Aнтоново Хайредин Мехмедов.

Постоянната работна група прецени, че пет от общо седемте искания на кмета на община Антоново са целесъобразни за финансиране и предлага на областния управител да изпрати до МКВП към МС положително становище за тях.

Ще се търси финансиране за изграждане на два моста в с. Стеврек, увредени вследствие на проливния дъжд. Придошлата висока приливна вълна, в резултат на която р. Малка река се е разляла на голяма ширина, изцяло разрушава и отнася пешеходен мост и прекъсва друг мост в населеното място, използван за преминаване и на хора, и на превозни средства. Те остават неизползваеми, което възпрепятства възможността на хората за преминаване в отсрещната част на селото.

Необходимо е да бъдат предприети възстановителни работи по укрепване на мост на река «Акдере» в с.Малка Черковна, както и да бъдат предприети неотложни мерки за основен ремонт и възстановяване на мост на четвъртокласен път в землище на селото. Към момента използването на съоръженията не е безопасно, а за подновяването им ще се търси съдействието на МКВП.

Вследствие на проливния дъжд на изхода на с.Стара речка е разрушен водосток, а останките насъоръжението са затлачени с камъни и пръст.Водата е прокопала пътя и е подкопала съществуващата подпорна стена в близост до водостока, образувайки свлачище. При задълбочаване на процесите, свлачището ще се уголеми и ще засегне изцяло пътя за съседните села Богомолско и Мечево, който и сега е непроходим, заради разрушенията и наносите. За осигуряване на финансиране за възстановяване на щетите областният управител ще настоява пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *