В Търговище се проведе онлайн обсъждане на проект на Наредба за обществените консултации

На 1 юли се проведе обществено обсъждане на проекта на Наредба за провеждането на обществени консултации от Община Търговище.
То се състоя в електронна среда, като достъп беше предоставен на всички лица, заявили желание за участие, сред тях: представители на частния, неправителствения и правителствения сектор, медии, граждани.
„Целта на Наредбата е да се създаде необходимата сигурност за обмяна на мнения и предложения между местната администрация, гражданите, организациите, институциите. Идеята е гражданите да могат да дават своите предложения не само за нормативни актове, но и по други теми – например къде да бъде изградена детска площадка“, разясни по време на обсъждането секретарят на Общината Христалина Халачева.
Обществените консултации, по смисъла на наредбата, могат да бъдат присъствени или неприсъствени, например, онлайн, разясни юрисконсултът на Общината Виктория Габровска. „Целта е в ситуация на пандемия или друга кризисна обстановка, ограничаваща провеждането на присъствени срещи, да имаме легитимен начин за провеждането на обсъжданията“, каза Габровска.
Предвижда се и възможност предложения по въпроси от съществена значимост за местната общност, които са постъпили чрез интернет базирани платформи, да могат да бъдат внасяни от кмета за разглеждане в Общинския съвет. Така ще се регламентира нормативно онлайн платформата за консултации CONSUL, която в момента Общината внедрява. Чрез нея гражданите ще могат да дават предложения за развитието на града. Участието в нея ще може да се извършва чрез секции за дебати, предложения, анкети.
По време на обсъждането бяха коментирани възможностите за изготвяне на резюме на проектите на наредби на достъпен език, привличането на независими експерти и външни модератори на обсъжданията, както и сроковете, в които да се публикуват поканите преди провеждането им, и други. За всички постъпили мнения ще бъде изготвен протокол, който ще бъде внесен в Общинския съвет, заедно с Наредбата. Предложения по нея се приемат до 22 юли, на e-mail: obshtina@targovishte.bg.
Проектът на Наредбата е разработен по проекта „Вход за граждани“, по който администрацията работи съвместно с Форум Гражданско Участие, Български център за нестопанско право и Клуба на нестопанските организации в града ни.
Наредбата и мотивите към нея са публикувани в сайта на Общината, както и в Портала за обществени консултации към Министерския съвет: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6141; https://www.targovishte.bg/index.php?nav=13.
Запис от обсъждането е публикуван във фейсбук страницата на Общината:https://www.facebook.com/295334504387399/videos/1152867781883591.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *