Въвеждат такса за поставяне на кафе автомати на общински площи в Търговище

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за таксите и цените на услугите на територията на община Търговище е публикуван за обществено обсъждане.

С част от измененията се въвежда такса за разполагането на кафе автомати и машини за пакетирана храна, напитки и други продукти на открити общински терени.

Промените предвиждат за първа зона, която обхваща централната градска част, таксата да е 50 лв. за машина на месец, независимо от площта, която заема. За втора и трета зона, където и броят на машините е по-голям, цените са съответно 45 лв. и 35 лв. на месец. В мотивите за изменение на наредбата е записано, че за тази дейност цените в други общини варират от 50 до 100 лв. на месец за 1 кв. м площ.

В ход са и проверки за машини, поставени на обществени площи, без съответното разрешение от главния архитект. До момента контрольорите на Общината са установили 70 такива съоръжения само на територията на града. Регламентирано поставените са едва 21 броя. Проверките продължават, като на нарушителите се съставят констативни протоколи и се дават указания за регистрация на машините.

Поради липсата на конкретни текстове, касаещи разполагането на вендинг автомати в действащата наредба, към момента таксата за тях се определя на база заета площ. Тя е приравнена на тази за т. нар. „тротоарно право“. За централната първа зона в момента се заплащат 10 лв. на месец за 1 кв. м. За втора и трета сумите са съответно 8 лв. и 5 лв. за кв. м. В същото време, от използването на кафе автоматите се генерира голямо количество отпадъци, като събираните суми са крайно недостатъчни, за да покрият разходите на Общината по поддръжката на чистотата на терените около тях.

С измененията на наредбата се въвеждат и нови услуги, касаещи таксиметровия превоз, териториално-селищното устройство и строителството. Предлага се и облекченията за таксите за хранене на 5 и 6-годишните деца в градините да обхващат както учебното, така и неучебното време.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *