РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВИЩЕ

Административен съд – Търговище проведе отчетното събрание за дейността си през изминалата 2020 година. Гости на събитието бяха Председателят на Окръжен съд Търговище – съдия Татяна Даскалова, Окръжният прокурор Диляна Стоянова и Председателят на Районен съд Търговище – съдия Анета Петрова. Отчетът беше изнесен от председателя на съда – съдия Росица Цветкова.

През 2020 г. в Административен съд – Търговище са разгледани общо 524 дела. От тях новообразуваните са 457, а останалите са били висящи към началото на периода. През изминалата година са приключени 484 дела, като 94% от тях са свършени в 3-месечен срок. Със съдебен акт по същество са приключени 366 дела, прекратени са 118, а обжалвани и протестирани са 142 броя. В края на 2020 г. са останали висящи 40 дела. През изминалата година по щат в съда са работили четирима съдии, при средномесечна натовареност от 10,92 броя дела към всичко дела за разглеждане и 10,08 броя към свършените за периода дела.

В заключение съдия Цветкова благодари на съдиите и съдебните служители за постигнатите високи резултати и добрата организация на работа в нелеката за всички 2020 година, като пожела здраве и още успехи. Гостите поздравиха председателя на съда, съдиите и съдебните служители за постигнатото през отчетната година, изразиха благодарност за съвместната работа и задоволство от добрата комуникация между съдебните институции в региона. Събитието завърши с коктейл.

Годишният доклад за дейността на Административен съд – Търговище е публикуван на интернет страницата на съда.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *