Община Търговище открива процедура за избор на членове на Съвета на децата

Община Търговище открива процедура за избор на членове на Съвета на децата към председателя на Държавна агенция закрила на детето (ДАЗД). Кандидатури се приемат в срок до 24 май 2021 г.

За членове на Съвета могат да бъдат предлагани деца до 18 години. Те могат да са: членове на училищни форми за самоуправление или детски/младежки съвети и парламенти; представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса; представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и социални услуги за деца. Приемат се и индивидуални кандидатури.

Документи за участие се подават в Центъра за административно обслужване на Общината или на електронния адрес: obshtina@targovishte.bg. Комплектът включва попълнен формуляр за участие по образец, както и мотивационно писмо.

Комисия, назначена от кмета на общината, ще разгледа постъпилите заявления в срок до 30 май и ще класира най-добрите 3 кандидатури във всяко от направленията. Те ще бъдат изпратени до областния управител на Търговище за следващ етап на подбор. На национално ниво ще бъде избран 1 представител на областта в Съвета на децата.

Критериите за оценка на кандидатите са свързани с нивото на тяхната креативност, толерантност, активност, ангажираност към обща кауза и други, посочени в утвърдената от ДАЗД процедура за избор на членове.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на разработване на политики за децата и вземане на решения. Съветът включва представител на младите хора от всички 28 области в страната, като им дава възможност да обменят знания, умения, да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на регионално и национално ниво.

Всички необходими документи за участие, както и процедурата за избор на членове, са публикувани в уебсайта на Община Търговище: https://www.targovishte.bg/education/file/2019/04/suvet-na-detsata-441%20(1).pdf

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *