До 31 март гражданите под карантина подават заявления за гласуване в подвижна урна

До 31 март избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация, могат да подават заявления за гласуване в подвижна избирателна кутия. Образец на заявлението може да бъде изтеглен от сайтовете на ЦИК и Община Търговище: https://bit.ly/3feOq2i; https://www.cik.bg/bg/decisions/2159/2021-03-02

Заявлението се подава по един от следните начини: саморъчно подписано от избирателя и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, по пощата или по факс; подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, по пощата или по факс; на електронната поща на Община Търговище, без да се изисква квалифициран електронен подпис. Документи могат да бъдат подадени и чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, без електронен подпис.

Данните за кореспонденция на Община Търговище са: гр. Търговище, п. к. 7700, пл. „Свобода“, Община Търговище; факс: 0601/620 57, 0601/622 12; e-mail: obshtina@targovishte.bg

Подвижната избирателна секция за поставени под задължителна карантина, ще бъде образувана при подадени не по-малко от 10 заявления. Тя ще функционира отделно от тази, предназначена за избиратели с трайни увреждания.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *