Намаляват противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Търговище през 2020 г.

38 са образуваните възпитателни дела през 2020 г., във връзка с извършени противообществени прояви или престъпления от малолетни и непълнолетни лица в общината. Това е записано в годишния отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). Това е най-малкият брой образувани дела в последните 15 години. От комисията отчитат, че това се дължи на пандемията от  COVID-19 и произтичащите от нея ограничения.

59 са извършителите на противообществени прояви през миналата година. 52 от тях са извършили деянията в група. Броят на тези групови прояви е 18, което е със 7 повече от 2019 г. Сред всички извършители 19 са малолетни, а 40 са непълнолетни. Момичетата извършителки са 5. Отношението им към общия процент на проявилите се е 8,4%, което е най-ниският дял за последните 10 години. 11 деца, преминали през комисията, са извършили повече от една проява през годината.

Кражбите продължават да са най-разпространеното деяние. Те са 12 броя. Има 11 прояви на унищожаване и повреждане на имущество, 5 прояви на физическа агресия, 2 случая на причинена телесна повреда, 2 случая на управление на нерегистрирано моторно превозно средство, 1 случай на разпространение на порнографски материали. Има и прояви на вербална агресия.

През 2020 г. са наложени общо 91 възпитателни мерки на децата и 8 на родителите. Сред тях са „предупреждение” и поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател. Няма настанени деца в социално-педагогически интернат или във възпитателно училище. Един родител е задължен да посещава специално организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието.

През 2020 г. няма обжалвани пред Районен съд възпитателни мерки, наложени от комисията.

Отчетът ще бъде разгледан на предстоящото заседание на Общинския съвет на 25 февруари. Той е публикуван в сайта на Общината: https://www.targovishte.bg/reports.php

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *