Търговище ще отбележи 143 години от Освобождението си!

На 29 януари, петък, Търговище ще отбележи 143 години от Освобождението си от османско владичество.

Проявите по случай годишнината започват от 25 януари със „Седмица на Освобождението“, организирана от Регионалния исторически музей. В периода до 29 януари, в Музейния образователен център в Свещаровата къща, ще се проведе образователна програма, посветена на събития и личности, свързани с Освобождението на града ни. Продължете да четете Търговище ще отбележи 143 години от Освобождението си!

ИСКАМ ДА СТАНА НАЙ-ДОБРАТА В СВЕТА!

ВИЗИТКА: На­ри­чат яде­те­то чу­до на бъл­гар­с­кия ша­х­мат“.Нур­гюл Са­ли­мо­васкром­но де­вой­че от с. Кре­п­ча, Тър­го­ви­щ­ко. Та­зи про­лет тя ще бъ­де аби­ту­ри­ен­т­ка в ме­с­т­но­то учи­ли­ще в Опа­ка. Пре­ди вре­ме тя бе удо­с­то­е­на със зва­ни­е­то Гро­с­май­с­тор за же­нинайви­со­ка­та ти­т­ла в ша­ха.

Ето ка­к­во спо­де­ли го­ля­ма­та ша­х­ма­ти­с­т­ка Нур­гюл СА­ЛИ­МО­ВА от с. Кре­п­ча пред пре­д­с­та­ви­тел на в. “Зна­ме“. По­пи­та­х­ме якак за­по­ч­на вси­ч­ко? Продължете да четете ИСКАМ ДА СТАНА НАЙ-ДОБРАТА В СВЕТА!

Тъмно е…

Тъмно е. И още по-тъмно ще става.  И в тъмното президентът привика политическите сили, на консултации за предстоящите избори. Така както се събират сватовете да определят датата за сватбата и кой колко ще плати от масрафа. За това последното би трябвало да привика целокупния български народ, ама видяхме лятото като го привика какво стана… Стоях на тъмно и гледах т.н. консултации. Като видях лидерите, ясно осъзнах, че решението ми да съм аполитичен е едно от малкото верни решения, които някога съм вземал.

Продължете да четете Тъмно е…

ЕДНА РОДИЛКА С КОВИД-19 СПОДЕЛЯ

Д-р На­зи­фе Ах­мед Джин-Юсе­и­но­ва  е спе­ци­а­лист по пне­в­мо­ло­гия и фти­зи­а­т­рия във Вто­ро въ­т­ре­ш­но от­де­ле­ние на МБАЛ Тър­го­ви­ще, но днес ние раз­го­ва­ря­ме с нея не ка­то с ле­кар, а ка­то с па­ци­ент, кой­то съ­в­сем на­с­ко­ро е пре­жи­вял и ра­до­с­т­ни­те, и тре­во­ж­ни­те въл­не­ния на ро­дил­ка с ко­вид 19. Продължете да четете ЕДНА РОДИЛКА С КОВИД-19 СПОДЕЛЯ

На учителя- с любов!

Имаше такъв филм. Прекрасен! Навярно мнозина си го спомнят. Както и тая песен с тъй милия рефрен” учителко, целувам ти ръка”, която Росица Кирилова продължава и днес да пее и която за мнозина звучи някак старомодно. И как иначе, та кой сега целува ръка на него, УЧИТЕЛЯ? Зад всяка беля, пакост, изобщо за цялостното поведение на ученика винаги роптаем с „така ли Ви учат в училище?” Никой не казва: „така ли Ви възпитават вкъщи?”Няма го семейството, няма ги родителите. За всичко е виновно училището, виновен е Учителят.

Продължете да четете На учителя- с любов!

Община Търговище обявява конкурс за управлението на две социални услуги

Община Търговище обявява конкурс за управлението на две социални услуги за период от 5 години. Това са Център за социална рехабилитация и интеграция и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост. Продължете да четете Община Търговище обявява конкурс за управлението на две социални услуги