Нови алтернативни източници осигуряват питейно-битовото водоснабдяване за общините Търговище и Антоново

Министърът на околната среда и водите г-н Емил Димитров ангажира всички държавни институции, изпълняващи контрол и управление на водите, да оказват пълно съдействие на областния управител на област Търговище г-н Митко Стайков, с цел да бъдат приключени максимално бързо процедурите по осигуряване на алтернативни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване на жителите на областта. Това стана ясно на работна среща с представители на ангажираните с темата ведомства и институции.
Продължете да четете Нови алтернативни източници осигуряват питейно-битовото водоснабдяване за общините Търговище и Антоново