Пациентите питат

Нова рубрика на Знаме съвместно с РЗОК

  1. След престой в болница повече от 10 дни общо за календарната година, потребителска такса не се заплаща.  По какъв начин се доказва, че съм лежал в болница, за да не плащам потребителска такса след 10-я ден?

– Необходими са платежни документи – фискални бонове или други документи, които са Ви издали при предните пролежавания.

2.Здравната каса поема ли изследвания на антитела –МАТ, свързани с щитовидната жлеза.

-НЗОК заплаща за високоспециализираното изследване „Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза – Anti-TPO“ (т.нар. МАТ), като за извършването му лекарят специалист по профила на заболяването издава направление за медико-диагностична дейност (бл. МЗ-НЗОК № 4), по преценка и при необходимост. НЗОК  не заплаща за изследването ТАТ.

  1. Заплащане на тест за Ковид за прием в болница по здравна каса . Имам записана дата за прием  в болница, откъдето ми искат и направен тест за COVID19. Ако не го направя, няма да ме приемат. Кой ще заплати теста за COVID19 и редно ли е да го искат?

– Съгласно последните изменения в нормативната база от м.АВГУСТ, се дава  възможност, независимо по коя клинична пътека се хоспитализира лицето, в случаите на необходимост в лечебното заведение да се извършва изследване и за причинители на инфекции, вкл. за COVID – 19, изследването се включва в цената, която НЗОК заплаща на лечебното заведение за лечение  по конкретната клинична пътека. Това е регламентирано в § 16 от Договор № РД-НС-01-4-4 от 14.08.2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020-2022 г.-чл.338а и 338 б:Чл.338 а, ал.18 гласи: „Цената на КП по ал.1 включва и основните диагностични процедури с код 91.92 Други лабораторни изследвания“ (Изследване за различни инфекциозни причинители).

4.Как можем да  направим нови европейски  здравни карти на децата ни, които сме изгубили, но са още валидни?

– Процедурата при изгубване, кражба или унищожаване на валидна европейска здравна карта изисква да подадете уведомление за анулиране на картите до директора на съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК). След приемане на уведомлението, картите ще бъдат обявени за невалидни от директора на РЗОК. Тогава  Вие имате право да кандидатствате за издаване на нови ЕЗОК.

  1. При условие, че съм здравно осигурен, личният ми лекар има ли право да ми откаже издаването на направление за преглед и лечение при специалист? Общопрактикуващите лекари имат ли някакви ограничения за броя на направленията, които могат да издават всеки месец или могат да си издават ежемесечно колкото си искат направления? 

– За да бъде издадено направление от личния лекар за консултация с лекар специалист или за изследване, трябва да има съответни индикации като преценката  за това е на лекаря в зависимост от здравословното състояние на пациента. Недопустимо е да се издават направления без преглед. В нормативната уредба не е записан точно определен брой направления, който здравноосигуреното лице може да ползва в рамките на календарната година. Броят на направленията и сумите за изследвания се определят съобразно пациентските листи на лекарите, като се отчитат различни показатели: диспансерни лица по диагнози, възраст на пациентите, хронични заболявания, и др.особености, обуславящи потреблението на здравните услуги. Въз основа на тези критерии изпълнителите на медицинска помощ разполагат с точно определен брой медицински направления за прегледи и изследвания за всяко тримесечие, които следва да разходват своевременно и съобразно потребностите на пациентите. Съществува механизъм за регулация и възможност за надвишаване на определения брой направления.  В случай на необходимост от още направления, личният лекар подава заявление до РЗОК за отпускане на допълнителни, към вече определените му за тримесечието.

Стефка Добрева – експерт Работа със здравноосигурени граждани в РЗОК-Търговище

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *