Нова наредба ще регламентира ползването на общинските спортни обекти

Проект на нова Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти – общинска собственост, е публикуван в уебсайта на Община Търговище. Той е изготвен от работна група от експерти на администрацията, юристи и представители на спортните клубове от общината.

Текстовете са съобразени с изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта. Те предвиждат спортните обекти, които са собственост на Общината, да могат да се отдават под наем за срок до 1 година без търг или конкурс, както и да се отдават до 10 или 30 години след провеждане на търг или конкурс. Обектите ще могат да се предоставят и за безвъзмездно ползване за срок до 10 години, но само след решение на Общинския съвет. Предвиждат се и възможности за отдаване на концесия, както и за учредяване на ограничени вещни права върху спортните имоти.

Спортните клубове, които искат да наемат обект, трябва да са лицензирани, да водят активна тренировъчна дейност, да не притежават собствена спортна база, да нямат задължения към Общината, както и други, описани в проекта на наредбата.

Разходите за поддръжка, текущите ремонти и консумативите на обектите ще бъдат за сметка на клубовете. Те също се задължават да осигурят целогодишно безплатни спортни занимания за всички желаещи, включително за хора с увреждания. За целта ще бъдат изготвени графици за посещение, които ще бъдат обявени на входа на всеки от спортните обекти.

Съгласно текстовете, по предложение на кмета, Общинският съвет приема списък на спортните бази, които може да са обект на управление и разпореждане. Предвижда се това да са тренировъчният комплекс на ул. „Христо Ботев“, зала „Дечко Стефанов“ и залите по бокс и тенис на маса на стадион „Неделчо Камов“.

Припомняме, че въпреки че към настоящия момент поема разходите по поддръжката и експлоатацията на базите, Община Търговище не реализира приходи от наем. Местната администрация ги предоставя на клубовете безвъзмездно, в изпълнение на договори, подписани за периода 2011-2020 година.

Целта на новата Наредба е да регулира обществените отношения, свързани с ползването на спортните обекти и да създаде необходимите предпоставки за по-ефективното управление и използване на спортните бази.

Проектът на Наредбата, заедно с мотивите и всички приложения, са публикувани на: https://www.targovishte.bg/index.php?nav=13

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *