Предлагат училището в Драгановец да стане защитено

12 детски градини и училища в Търговище стават средищни

Училището в село Драгановец да стане защитено през учебната 2020/2021 г. Това предлага в докладна записка до Общинския съвет зам.-кметът Рая Матева. Предложението е на база постъпило в Общината мотивирано искане от директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в селото. 

Според Закона за предучилищното и училищното образование, за защитено училище се определя училище, което, ако бъде закрито или преобразувано, най-малко 10 ученици ще пътуват не по-малко от 20 км до най-близкото друго училище.

През предстоящата учебна година в Драгановец ще се обучават 30 ученици, разпределени в три слети и една самостоятелна паралелки. 10 от децата са от село Преселец и ще пътуват ежедневно до учебното заведение. Най-близкото общинско училище до Драгановец е ОУ „Христо Ботев“ в село Вардун, което се намира на 21 км. 

Ако училището в село Драгановец бъде определено за защитено, то ще получи допълнително финансиране от държавата. Ще се актуализира числеността на персонала и няма да се налага ежегодно дофинансиране от страна на Община Търговище. 

В отделна докладна е предложено училището да стане и средищно, заедно с 11 други детски и учебни заведения в общината. Това ще осигури безплатен транспорт на пътуващите от други населени места деца. За учениците ще се осигурява и целодневна организация на учебния ден и обедно хранене. 

Ако предложенията бъдат приети от Общинския съвет, кметът следва да внесе списъците за одобрение в Министерството на образованието и науката.

Всички докладни, заедно с приложенията към тях, са публикувани в уебсайта на Община Търговище: https://targovishte.bg/reports.php 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *