Освободиха от наем търговците, ползващи общински терени

Да се освободят от наем търговците, ползващи общински площи за срока на извънредното положение. Това бе решено на последната общинска сесия на 28 май. Мярката касае ползвателите, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на извънредната обстановка, свързана с COVID-19.Предложението касае търговците на открито, наели терени от Община Търговище, както и наемателите на терени към заведенията за обществено хранене. В случай че те са възстановили дейността си в срока на извънредното положение и в едномесечен срок от отмяната му, ползвателите ще заплащат половината от дължимата такса.

Вноските на наемателите, които вече са заплатили съответните суми,  ще бъдат прихванати от следващи дължими наеми и такси.

Проекторешението гласи още, че се дава съгласие „Общински пазари” ЕООД, които отдават терените на битака и централния пазар, да освободят от наем изцяло или частично търговците, преустановили дейността си. Тъй като дружеството е търговско, решението в тази си част няма задължителен характер.

Освобождаването от наем изключва: наемателите на рекламни съоръжения и кафе автоматите, с изключение на тези, които са разположени в сгради, затворени по време на извънредното положение; медицински и стоматологични кабинети; помещения за производствена и складова дейност, както и за извършване на услуги; ателиета; антени на мобилни оператори; помещения за офиси.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *