Областният управител се срещна с жителите на село Алваново

Областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков проведе среща с жители на с. Алваново, общ. Търговище, във връзка с отправени жалби срещи изграждането на мобилен инсинератор в населеното място, както и за нарушено водоподаване и въведен режим в селото. Пред жителите на Алваново се изправиха още г-н Митко Панайотов – зам.-кмет на община Търговище, инж. Явор Миланов – управител на ВиК – Търговище ООД, г-жа Христина Атанасова – кметски наместник в с. Алваново, г-жа Десислава Консулова – директор на Басейнова дирекция „Черноморски район” и представители на РИОСВ – Шумен. 

Жителите на с. Алваново възразяват в писмени жалби срещу инвестиционно предложение на собствениците на свинеферма в населеното място. А инициативен комитет сезира представителите на местната и държавната власт, с отношение към екологичното равновесие в населеното място и региона. 

Хората от селото заявяват, в писмено възражение, придружено с подписка,своето несъгласие спрямо „новото инвестиционно предложение на „Енола фарм” ЕООД, което ще се реализира на територията на свинекомплекса”. Според инициативния комитет, то предвижда изграждане на „инсталация за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове или животински отпадъци”. Хората от селото настояват пред имащите отношение по казуса проверяващи и контролиращи случващото се институции да се спре изграждането на това съоръжение. „Живеещите тук хора желаят да бъде ограничено замърсяването на въздуха, водата и земята” – се чете още в писменото възражение. 

В инициираната от областния управител среща с инициативния комитет и жителите на с. Алваново стана ясно, че живеещите в селото от години дишат въздух, замърсяван от по-горе споменатия свинекомплекс. Според тях, отново заради частни интереси на собствениците на комплекса, се наблюдава значително намаляване на водата в личните кладенци на жителите на селото. Проблемът се задълбочава и от факта, че от лятото на 2019 г. в с. Алваново е обявен режим на водоподаване и получават вода през ден. Също през ден се осигурява вода за питейно-битови нужди за жителите на с. Пробуда, за които се ползва водоизточника на с. Алваново. 

Местните хора заявиха, че са категорично против да се осигурява вода за стопанските нужди на свинекомплекса в селото, а самите те да страдат от липса на питейна вода в домовете си. В друга жалба се твърди, че: „В южния край на селото преди години е изграден кладенец, който да обслужва жителите и селскостопанските дейности в селото. Този кладенец е закупен от фирма „Агроелит” със собственик Божидар Митов”. Жители на Алваново заявяват, че се наблюдава и извозване на вода с големи цистерни от това място за свинекомплекс в с. Буйново, като през летния сезон се прибавят и цистерни, насочени към засети селскостопански терени. В тази връзка апелират областния управител и ангажираните по въпроса институции да извършат проверка и за правилното използване на водата от водоизточниците в селото. 

Г-н Митко Стайков заяви пред събралите се жители на с. Алваново, че, като представител на държавната власт на местно равнище, ще предприеме координационни действия между всички ангажирани служби и институции до разрешаване на казусите, които притесняват жителите на селото. Следват проверки на свинекомплекса от страна на ОДБХ – Търговище, РЗИ – Търговище, РИОСВ – Шумен и Басейнова дирекция „Черноморски район”, за установяване законността на ползване на закупения от инвеститора кладенец, както и за спазване на всички екологични изисквания, необходими при подобна дейност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *