Междуинституционална проверка установява собствеността на водовземно съоръжение в с. Твърдинци

Областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков инициира междуинституционална проверка, относно изясняване на собствеността водовземно съоръжение, в землището на с. Твърдинци, общ. Търговище. В проверката участваха г-н Митко Стайков, г-н Митко Панайотов – заместник-кмет на община Търговище, представители на ВиК ООД – Търговище и Басейнова дирекция „Дунавски район” – Плевен. 

Проверката бе във връзка с осъществяване на контрол по Закона за водите, предизвикана след писмо от Управителя на ВиК – Търговище ООД, с което уведомява областния управител, че стопански инвеститор присвоява неправомерно съоръжение за водовземане и водопровод – публична общинска собственост. В тази връзка по време на реализираната проверка присъстваха г-н Божидар Митов и г-ца Ивиана Митова – собственик и упълномощено лице на ЕТ „Агроелит – Митов – Божидар Митов” – Търговище – инвеститорът, за когото е отправено твърдението. 

Експерти от Басейнова дирекция „Дунавски район” направиха подробно обследване на наличната документация. С цел изясняване на собствеността и местоположението бе извършен оглед три водоизточника – предмет на проверката: дренаж „Др –Агроелит – Твърдинци”, КИ „Хотула” – с. Твърдинци, КИ – ВиК Търговище – ВС Буйново – Буйново. Извърши се и заснемане на приблизителните им географски координати с GPS устройство. 

В следствие на осъществения оглед, снетите географски координати и наличната документация бе установено, че ЕТ „Агроелит – Митов – Божидар Митов” – Търговище разполага с правомерно издадено разрешително за водоползване от съоръжение за водовземане дренаж „Др-Агроелит-Твърдинци”. До момента в Басейнова дирекция „Дунавски район” не е представена информация, относно собствеността на последно споменатия дренаж, която да се явява различна от собствеността на поземления имот, на чиято територия се намира. Съгласно чл.23 от Закона за водите, собственикът на земята е собственик и на водите и водните обекти в имота, освен ако те не са собственост на държавата или общината. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *