Междуинституционална проверка установява собствеността на водовземно съоръжение в с. Твърдинци

Областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков инициира междуинституционална проверка, относно изясняване на собствеността водовземно съоръжение, в землището на с. Твърдинци, общ. Търговище. В проверката участваха г-н Митко Стайков, г-н Митко Панайотов – заместник-кмет на община Търговище, представители на ВиК ООД – Търговище и Басейнова дирекция „Дунавски район” – Плевен.  Продължете да четете Междуинституционална проверка установява собствеността на водовземно съоръжение в с. Твърдинци

Областният управител се срещна с жителите на село Алваново

Областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков проведе среща с жители на с. Алваново, общ. Търговище, във връзка с отправени жалби срещи изграждането на мобилен инсинератор в населеното място, както и за нарушено водоподаване и въведен режим в селото. Пред жителите на Алваново се изправиха още г-н Митко Панайотов – зам.-кмет на община Търговище, инж. Явор Миланов – управител на ВиК – Търговище ООД, г-жа Христина Атанасова – кметски наместник в с. Алваново, г-жа Десислава Консулова – директор на Басейнова дирекция „Черноморски район” и представители на РИОСВ – Шумен.  Продължете да четете Областният управител се срещна с жителите на село Алваново