Областният управител проведе работна среща с министър Емил Димитров

Областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков проведе работна среща с министъра на околната среда и водите г-н Емил Димитров. Участие взеха още  д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище, г-жа Миглена Трифонова – управител на “Напоителни системи” ЕАД клон “Долен Дунав” и г-жа Десислава Консулова  – директор на Басейнова дирекция „Черноморски район”.

По време на срещата министър Димитров коментира състоянието на язовир “Тича” и перспективите по отношение осигуряване нормалното водоподаване от водоема до жителите на общините Търговище, Шумен и Велики Преслав. Той заяви, че вода за питейно-битови нужди има в количества достатъчни за следващите около две години. Предвид засушаването, обаче, следва да се редуцират количествата питейна вода, при използване за напояване на селскостопански площи и за нуждите на местната промишленост. Налага се също така да се търсят алтернативни водоизточници за  задоволяване на питейните нужди на съответните общини.

Г-н Стайков запозна министъра с обследването на система “Долен Дунав” за алтернативно водоснабдяване на областите Търговище, Шумен и Разград. Той  изрази готовност да съдейства при реализирането на процедура по сондаж в различни населени места, водата от които да бъде използвана за нуждите на промишлеността в региона. Ще се спомага и при намиране на подходящи водоизточници за напояване на селскостопанска продукция.

Областният управител и г-жа Трифонова представиха пред министъра актуални данни за  състоянието на язовир “Ястребино” и възможностите за задоволяване на нуждите за напояване както към земеделските производители, така и към жителите на община Антоново.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *