Удължава се срокът за кандидатстване в детските ясли

Удължава се с един месец от отмяна на извънредното положение срокът за кандидатстване за прием в детските ясли и яслените групи на територията на община Търговище. Това гласи заповед на кмета д-р Дарин Димитров. Продължете да четете Удължава се срокът за кандидатстване в детските ясли

Преустановява се приемът на нови потребители в специализираните институции и социалните услуги от резидентен тип

Преустановява се настаняването на нови потребители във всички 8 специализирани институции и социални услуги от резидентен тип, държавно делегирана дейност в община Търговище. Мярката е в изпълнение на указанията на Агенцията за социално подпомагане по повод въведеното извънредно положение в страната и превенция на разпространението на COVID-19. Продължете да четете Преустановява се приемът на нови потребители в специализираните институции и социалните услуги от резидентен тип

Нови промени в разписанието на градския транспорт в Търговище

Нови промени в разписанието на линиите от общинската транспортна схема в Търговище се въвеждат със заповед на кмета д-р Дарин Димитров. Продължете да четете Нови промени в разписанието на градския транспорт в Търговище

КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА В ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Под егидата на Областния управител на област Търговище, Областна администрация Търговище, Регионална дирекция социално подпомагане Търговище и Български Червен кръст  Търговище,  отправят призив към местната общественост за даряване на финансови средства в подкрепа на социално слаби семейства  по време на извънредното положение. Средствата ще бъдат разходвани за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата от област Търговище. Продължете да четете КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА В ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Дарения за търговищката болница

По информация на д-р Иван Светулков, изп.директор на „МБАЛ-Търговище” АД, в търговищката болница през последните дни са постъпили няколко  дарения за покриване на спешни разходи за консумативи, за предпазни средства и медицински изделия във връзка с обявеното инзвънредно положение в борбата с  COVID-19.

Продължете да четете Дарения за търговищката болница