Регионално управление на образованието Търговище

Съобщение до ученици, родители, учители
Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб и на основание Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, Ви уведомяваме, че от 16.03.2020 г. учебните занятия във всички образователни институции на територията на област Търговище се прекратяват. Продължете да четете Регионално управление на образованието Търговище