Вслушваме се в нуждите на хората…

Разказваме за дейността на търговищки фирми и предприятия

Общинско предприятие „Социални и охранителни дейности”- гр. Търговище е второстепенен разпоредител с бюджет в системата на първостепенния разпоредител – Община Търговище и съгласно чл.52, ал.1 от Закона за общинската собственост е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.

Като директор на Общинското предприятие СОД, Михаил МИХАЙЛОВ е вече трета година. Още самото наименование- Общинско предприятие за социални и охранителни дейности, препраща към широкия спектър от направления в различните сфери от живота на търговищенци. И наистина, това е най-голямото ни общинско предприятие, в което се убеждаваме и от разговора с г-н Михайлов. В него работят 125 човека, разпределени са  в четири основни направления. Най-напред питаме г.н Михайлов-как започва денят му?

 

– Всеки ден, в 7.45 ч. , в моя кабинет правим една мини-оперативка с четиримата началник-сектори, с които уточняваме задачите за деня и за седмицата, обсъждаме наболели проблеми, заедно търсим решения. След това всеки си „гони” задачите.

– Вашето предприятие извършва цял спектър от разнообразни  дейности в полза на нашите съграждани. Нека първо се спрем на  основната от тях- други дейности по икономиката. Моля Ви, разяснете какво включва това направление?

– На първо място ще спомена звеното за обществен ред- това са хората, които събират таксите по изнесените дейности- по време на панаира, в сезона на мартениците и др. Нашето предприятие отговаря и за стопанисването и поддръжката на общинските жилища, които наброяват над 200 броя, тук се включва поддръжката на жилищата, наемите и др. Както и някои ремонти на общинските жилища: отстраняване теч на покрива, сменяне на дограма, на счупен прозорец и др.

Отговаряме и за паркингите и терените- общината стопанисва два денонощни паркинга- единият на площ край Хирургическия блок, другият-на гърба на спортната зала. Събират се такси и от 6 платени зони за паркиране. Най-голямото ни звено е самоохрана и сигурност, като тук се включва охраната на детски градини, на детски ясли и на изнесени общински обекти. Охраняваме още: сметището край с.Пайдушко, транспортната и материалната база на ОП БКС, имаме нощна охрана на Гробищния парк, три охранителни поста в Общината и др. 12 жени се грижат за чистотата в сградата на Община Търговище и на бившата стоматология, както и за двете градски тоалетни на центъра и на пазара. Друга наша дейност е поддържането на радиосигнала и на радиоточките, за което се грижи наш служител.

-Може би най -атрактивната дейност във Вашата работа е  най-новата Ви дейност- принудителното преместване на неправилно паркираи пътни превозни средства или така нареченият  ПАЯК, като само за последните дни този репатриращ автомобил е вдигнал над 50 неправилно паркирали автомобила. Каква е целта, всъщност, на всичко това?

– Нашата основна цел не е да се генерират приходи в особено голям размер от тази дейност, а да се орегулира паркирането на тези натоварени улици и така да се облекчи напрежението при засиления  трафик по пътищата. Засега нещата вървят добре и се надявам  новата система да се окаже ефективна. Припомням, че сигнали за преместване на излезли от употреба и неправилно паркирани превозни средства могат да подават единствено инспекторите на ОП”СОД”. Телефонният номер на стопанисвания от нас наказателен паркинг е 0893323307.

–  Очевидно, Вашите хора работят на много фронтове-може би тази зимна пауза предполага известен период на затишие, но още в началото на март ще трябва да активизирате другата дейност на предприятието- управление, контрол и регулиране дейностите по транспорта и пътищата- т.н. пътно-знаково стопанство, включващо дейности по ремонт и поддръжка на вертикална сигнализация, хоризонтална маркировка и светофарните уредби, според изискванията на Закона за движение по пътищата и поддръжка на автобусните спирки …

-Да, то е свързано с поддръжката на хоризонталната пътна маркировка, знаци,предпазни парапети и светофарни уредби. Освен това, нашето предприятие се грижи и има ангажименти по поддръжката на всички спортни бази за спорт за всички. Отговаряме за всички спортни терени на територията на града ни- за трите стадиона :”Димитър Бурков”, „Неделчо Камов” и Работническия стадион. Това, всъщност, е втората по значимост наша основна дейност.

-В обсега на Вашите дейности е и Приютът за безстопанствени животни…Как стоят нещата там?

-Да, през изминалата година оттук са преминали над 400 бездомни животни, нуждаещи се от грижа. Нашите работници към приюта се занимават с отлавянето на бездомните кучета и последващото им обгрижване , съгласно ветеринарно-медицинските правила и процедури. Капацитетът на приюта е за 150 животни, а при проявено желание от страна на гражданите се извършват и осиновявания на кучета.

 

– Щом се пооправи времето се готвите да продължите с подобренията и ремонта на почивната база на Община Търговище в Балчик. Какво още остана там недосвършено?

– След напълно реновираните второ и трето тяло през миналата и по-миналата години, сега предстои ремонт на столовата в станцията и на първото тяло, за да се каже, че имаме една изцяло обновена почивна станция, за която отзивите на почиващите там  са много добри.

– Кои са колегите , на които най-много разчитате и бихте откроил с добрата им работа?

– Много са, но бих откроил част от тях, като колегите: Стойчо Атанасов, Стефан Дамянов, Ясен Христов, Александър Ангелов, Паулина Герова и още много други, на чието усърдие, упоритост, добро качество в работата се крепи и нашето общинско предприятие.

Кратка визитка:Михаил МИХАЙЛОВ е 39 годишен, търговищенец. Завършил е специалност „финанси” в Свищовския университет, впоследствие и магистратура „финанси”. Работил е дълго време като младши експерт в Община Търговище. От три години е директор на Общинското предприятие СОД.

Има 12-годишен син.

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *