Изтича срокът за плащане на първата вноска от годишния данък

До 30 юни 2019 г. е срокът за плащане на първата вноска от годишния данък върху недвижимите имоти и превозните средства и такса битови отпадъци. След тази дата се начислява лихва за просрочие, напомнят от отдел „Местни данъци и такси“.

Задълженията могат да бъдат платени в брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на отдел „Местни данъци и такси” в Община Търговище. Плащане може да се извърши и чрез системите Изипей /Easypay/ или Ипей /ePay/ на интернет страница www.epay.bg, както и на касите на „Български пощи” ЕАД.

Безкасово плащане се извършва по банковата сметка на Община Търговище: IBAN: BG60UBBS80028413869000; БАНКА: ОББ АД – клон Търговище. Отбелязва се и код за вид плащане. За данъка върху недвижимите имоти той е 442100, а за този върху превозните средства – 442300. За плащане на таксата за битови отпадъци се отбелязва код 442400.

Информация за размера на задълженията  може да се получи в отдел „Местни данъци и такси”, както и на телефони 0601/68755 и 0601/68684. Справка може да се направи и в интернет страницата www.targovishte.bg, чрез издаден от „Местни данъци и такси” код за проверка.

На уебсайта на Общината функционира и електронен калкулатор, чрез който може да се изчисли дължимия данък върху превозните средства.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *