Община Търговище засилва мерките за пожарна безопасност по време на жътвената кампания

Община Търговище засилва мерките за пожарна безопасност от встъпване на житните посеви в етап на „восъчна зрялост” и по време на жътвената кампания.

Със заповед на кмета д-р Дарин Димитров се забранява паленето на огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в посевите и на разстояние по-малко от 50 метра от тях. Забраната е в сила до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

Забранява се и изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци, използването на открити огнеизточници, както и извършването на ремонти по линейните обекти, преминаващи през и/или покрай житни площи до прибиране на реколтата. При аварийни ситуации, такива дейности следва да се извършват след уведомяване на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Община Търговище е информирала “Електроенергиен системен оператор” ЕАД и „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД да извършат проверка на въздушните електропроводи и да приведат съоръженията в съответствие с нормативите за безопасно придвижване на земеделската техника и недопускане на пожари. Писмо е изпратено и до „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД да извърши проверка за техническото състояние на газопровода, преминаващ през житни площи на територията на община Търговище.

Кметовете и кметските наместници следва да запознаят населението, земеделските кооперации, арендатори и земеделските производители с мерките за пожарна безопасност.

Заповедта на кмета е публикувана в уебсайта на Община Търговище: https://www.targovishte.bg/news/Zap%20pojari%202019.pdf

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *