ОФИЦИАЛНО ОТКРИХА ОБНОВЕНАТА ДЕТСКА ГРАДИНА №7 „СНЕЖАНКА”

Официално бе открита обновената детска градина 7 „Снежанка“ в гр. Търговище. Това се случи в присъствието на кмета на града д-р Дарин Димитров, областния управител Митко Стайков, председателя на Общински съвет инж. Хатидже Алиева, зам.-кметовете Емине Якубова, Рая Матева, Валентин Велчев, гл.архитект Дарина Димитрова, екипа на проекта, общински съветници, родители и др. гости. 

Педагозите в обновеното детско заведение бяха подготвили с малчуганите интересна музикално-танцова програма, с която поздравиха всички присъстващи. А водосвет за здраве и благоденствие бе отслужен от отец Анатоли.

Детска градина  №7 „Снежанка” бе изцяло обновена и модернизирана по Проект: BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

„В рамките на проекта бе извършен основен ремонт, цялостно обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата”, обясни директорът й Даниела Райкова.

Тя благодари на общинското ръководство и екипа на проекта за цялостната реализация на заложените цели и идеи.

С реализацията на заложените по проекта дейности е осигурена модерна, функционална, здравословна, достъпна и енергийно ефективна материалната база.

Изпълнените строително-монтажни работи са на стойност 1 172 335,00 лв. без ДДС, в това число съфинансиране от страна на община Търговище в размер на 4 727,00 лв. без ДДС. По проекта е направена и цялостна подмяна на наличното оборудване и обзавеждане на обща стойност 169 745.00 лв. без ДДС.

Припомняме, че проектът се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Симона Алексиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *