Община Търговище възлага управлението на две социални услуги на външен изпълнител

Община Търговище възлага управлението на социалните услуги „Дневен център за стари хора” и „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” на Сдружение „Агенция за социално развитие Вижън“. Възлагането става след проведен конкурс, който Община Търговище обяви през февруари. Сдружението беше единственият участник, който се яви на процедурата.
С подадените документи кандидатът е доказал необходимия опит и организационен капацитет в управлението и предоставянето на подобни услуги, както и определеното техническо оборудване, квалифициран персонал и финансова стабилност.
Представена е подробна програма за развитие на социалните услуги за тригодишен период. В нея е предвидено разширяване на спектъра от подкрепящи услуги и дейности, осигуряване на индивидуална грижа и подход, отговарящи на нуждите на потребителите, както и мерки за оптимизиране на човешките и финансови ресурси.
В Дневния център за стари хора се предоставят социални услуги на 14 потребители, а в този за хора с увреждания на 20. Комплексите създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, осигуряване на храна, извършване на рехабилитационни процедури, както и организация на свободното време.
Предстои сключване на договор между Община Търговище и Сдружението. Управлението на услугите от новия изпълнител трябва да влезе в сила от 01.06.2019 г. за срок от 3 години.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *