Община Търговище приема кандидатури за членове на Съвета на децата

Община Търговище започва прием на кандидатури за членове на Съвета на децата към председателя на Държавна агенция закрила на детето (ДАЗД). Документи се приемат в срок до 15 май 2019 г.

Продължете да четете Община Търговище приема кандидатури за членове на Съвета на децата