Близо 16 хиляди документи за самоличност трябва да бъдат подменени, поради изтичащ срок на валидност

Най-много сред тези документи са паспортите – 7 348

През 2019 г. следва да бъдат подменени поради изтичаща валидност и  4 108 свидетелства за управление на МПС(СУМПС) и 4 435 лични карти. Най-голям според статистиката е броят на паспортите с изтичащ срок на валидност през летните месеци(1 131 – през м. юли, 1 063 – през м. август). Най-много лични карти следва да бъдат подменени също през м. август – 637, а най-много СУМПС – 377, през м. април. Продължете да четете Близо 16 хиляди документи за самоличност трябва да бъдат подменени, поради изтичащ срок на валидност