Проектобюджетът за 2019 г. на Община Търговище бе представен на публично обсъждане

На 8 януари, в зала 74 на местната администрация бе представен проектът за бюджет за 2019 г. на Община Търговище. Заместник-кметът Валентин Велчев представи параметрите му. Макрорамката е 52 745 000 лв., като са включени и средствата за изпълнение на капиталовата и проектите по оперативните програми.

На обсъждането присъстваха ръководният екип на Община Търговище, общински съветници, представители на различни институции и бизнеса, граждани.

Общият размер на приходите по проектобюджета за 2019г. е 49,9 млн. лв. Увеличението спрямо 2018 г. е с 5,6 млн. лв. То се формира от завишаване на средствата за делегираните дейности от централния бюджет и на собствените приходи.

Преходният остатък за 2019 г. е в размер на 5,3 млн. лв.  Намалението от 790 хил. лв., спрямо предходната година, се дължи на факта, че през 2018 г. бяха приключени и разплатени обекти, за които беше осигурено целево финансиране от държавата.

Разходната част на проектобюджета е разчетена, спрямо очакваните приходи. В по-голямата част има увеличение на предвидените средства за различните дейности. Най-голям дял от бюджета, 45 %, е предвиден за образование.

Планираните разходи в капиталовата програма на Общината са за близо 6,6  млн. лв. Средствата са за рехабилитация на междуселищна и улична мрежа и тротоари, учебни, детски заведения и площадки, изграждане на спортни съоръжения и други.

На обсъждането гражданите поставиха въпроси за ремонтите на здравните кабинети в населените места, които обаче са частна собственост или са предоставени за безвъзмездно ползване и Общината няма как да инвестира в тях.

Жителите на града се интересуваха за монтирането на станция за измерване чистотата на въздуха. Средства за изграждането на система за електронно измерване и наблюдение са заложени в капиталовата програма на Общината за 2019 г. Това стана възможно, след като бяха направени експертни проучвания за видовете станции, параметрите им и възможностите им.

Сред поставените въпроси бяха и тези за обновяването на околоблоковите пространства и различни улици в града, като общинското ръководство обясни, че рехабилитацията и благоустрояването ще се случва поетапно и съобразно наличния финансов ресурс.

Проектобюджетът ще бъде публикуван на сайта на Община Търговище през следващата седмица и ще бъде внесен за разглеждане в Общинския съвет.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *