Проведе се заседание за изясняване готовността на област Търговище за зимния сезон 2018/2019г.

Oбластният управител г-н Митко Стайков проведе редовно заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия за изпълнение на Плана за защита при бедствия относно готовността за предстоящия зимен сезон. Продължете да четете Проведе се заседание за изясняване готовността на област Търговище за зимния сезон 2018/2019г.